Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Lutobor Hlavsa: obrazy 1946–2011

9. 4.-7. 5. / European arts / Malba

Do 7. 5. 2015 bude v Galerii a aukční síni European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Lutobor Hlavsa: obrazy 1946 – 2011.

Retrospektivní výstava malíře Lutobora Hlavsy je bilancí obrazového světa tvůrce, jehož dráhu sledujeme od konce 40. let, kdy vznikaly první kubisticky laděné kompozice a zátiší a kdy se utvářel jeho výtvarný názor, představuje Hlavsovo proniknutí do surrealistické malby v 50. letech, silnou epizodu abstrakce a strukturální malby v dekádě následující. Ukazuje velmi pozoruhodný kresebný vývoj – jak první figurální kresby aktů a ženských portrétů a s malbami související abstraktní kompozice, tak známý větší soubor kafkovských fantaskních variací na pražské motivy. Nakonec výstava uzavírá rozsáhlé téma, které autor rozvíjí od poloviny sedmdesátých let, jež jeho přítel Kamil Lhoták nazývá magickým realismem. Ústředním tématem se stává žena, imaginární prostor a čas, autor tu rezonuje s hodnotami renesančních kompozic i námětů, které často zasazuje do současného světa a jeho energie. Ze říše hudby, která utváří z velké části Hlavsovu uměleckou osobnost, si autor přináší podněty, které využívá intuitivně na malířském plátně, slovy Adolfa Branalda, jeho obrazy doslova vyvolávají hudbu, jsou protkány melodií. Hlavsova tvorba posledních čtyřiceti let je v prvé řadě plna poezie, zejména pak nálad, blízkých filmům italské nové vlny. Výstava má přiblížit životní dílo Lutobora Hlavsy, který přináší osobitý pohled na předešlé dekády se vším, co jej dráždilo, okouzlovalo, překvapovalo a vyzývalo k tvůrčí energii.

Lutobor Hlavsa
Narozen 12.8. 1924 v Praze, základní malířské vzdělání získal u svého otce, malíře a skladatele Stanislava Hlavsy. Ve válečných letech 1943 – 45 navštěvoval výtvarné kurzy Mánesa, kde byli jeho učiteli Václav Tittelbach a Stanislav Ježek. Od roku 1949 byl přítelem Františka Tichého, pod jehož vedením pokračoval ve výtvarné práci. V roce 1946 složil úspěšně přijímací zkoušky na pražskou Akademii výtvarných umění, ale na otcovo přání se věnoval studiu hudby, která se stala jeho povoláním. Poprvé vystavoval v roce 1955 společně s Josefem Hlinomazem na neveřejné výstavě v ateliéru sochaře Vincence Vinglera v Praze, následovaly skupinové i samostatné výstavy doma i v zahraničí. Lutobor Hlavsa žije a pracuje v Praze.

http://www.europeanarts.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lutobor Hlavsa: obrazy 1946–2011