Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy – Lucie K. Švitorková – Světelná stínohra

Do 12. 8. 2022 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Lucie K. Švitorkové – Světelná stínohra.

Průvodní text kurátorky Dr. Sylvy Petrové k výstavě:

Nejde o stínohru v tradičním slova smyslu, protože se tu nepracuje se stíny vrhanými na pozadí, ale jde naopak o koexistenci světla a stínu v mase skla.  Ve tvaru simplicistní,  postupně až minimalistická díla autorky  musí od začátku tvarového řešení sofistikovaně kalkulovat se zesílením a zeslabením určitých partií  tak, aby světlo integrovaly, a současně  na jiných místech  redukovaly do stínu.  Stejné efekty jsou v jiných druzích zpracování skla vyloučené, a to samo o sobě odůvodňuje, proč si umělci tak složitou, náročnou a drahou technologii více než šest desítek let stále volí.   

Vrcholné příklady zpracování tavené plastiky se přičítají Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové. Ale i řada soudobých českých sklářů s touto technologií umí nezávisle na jejich příkladu mistrovsky pracovat.  Výtvarný vývoj ve stavovaném skle pokračuje, a zřejmě nikdy nebude vyčerpán. Místem, kde se tato díla technicky realizují ve velkých pecích,  je  Studio Lhotský s.r.o. na Pelechově u Železného Brodu, ve kterém autorka mimo čas,  kdy navrhuje a realizuje vlastní věci,  pracuje jako manažerka výroby.

Soubor plastik Lucie K. Švitorkové, který vznikl speciálně pro  Galerii Kuzebauch,  je nejlepším důkazem,  že metoda zůstává pouhou cestou, pokud  vynalézavý tvůrce dokáže najít nová řešení. Ta v autorčině případu znamenají vyleštění plášťů válcovitých objektů nebo různě vysokých kontejnerů a žardiniér,  a překvapivé průsvity  zmatovaného bohatého dění uvnitř, plus uplatnění  vysokého ledu dna. Jemné starší vnitřní dekory Lucie K. Švitorková čím dál častěji nahrazuje „architektonickou vestavbou“  a připravuje nám vizuálně  stále silnější estetické zážitky. Není divu, že významné autority na trhu s uměním jako Galerie Scremini v Paříži a  Kuzebauch v Praze zařadily  prezentaci  jejích nových děl do dramaturgického plánu svých činností v roce 2022. 

Dr. Sylva Petrová, emeritní prof., kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v PrazeFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy – Lucie K. Švitorková – Světelná stínohra