Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Lubomíra Kotka z demonstrací předcházejících 17. listopadu 1989 a křest 2 publikací

14. 11.-12. 12. / Úřad MČ Praha 2 / Fotografie

Do 12.12.2019 bude ve výstavních prostorech Úřadu Městské části Praha 2, náměstí Míru 20, v 1.patře, přístupná velmi zajímavá výstava fotografií Lubomíra Kotka z demonstrací předcházejících 17. listopadu 1989.

Praha 2 si 14.11.2019 ve výstavním prostoru ÚMČ společně s veřejností připomněla 30. výročí sametové revoluce a 50. výročí sebeobětování Jana Palacha.

Součástí společenské akce bylo i slavnostní zahájení výstavy fotografií Lubomíra Kotka z demonstrací předcházejících 17. 11. 1989, s důrazem na Palachův týden, kterou budou moci zájemci shlédnout ve výstavních prostorách 1. patra Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 2 až do 12. prosince 2019.

Setkání bylo zároveň příležitostí ke křtu dvou publikací a to díla historika Petra Blažka „Jan Palach“ (Průvodce místy paměti na území městské části Praha 2) a publikace historika Pavla Žáčka „Z Albertova na Národní třídu“.

„Jsem poctěna, a zároveň velmi pyšná na to, že s naší městskou částí spolupracují lidé, jako historici Petr Blažek či Pavel Žáček, a fotograf Lubomír Kotek. Díky nim se dnes setkáváme na vernisáži snímků, které už téměř dvěma generacím Čechů mohou připadat absolutně neuvěřitelné, a můžeme pokřtít publikace, vztahující se k boji proti komunismu v Praze 2. Děkuji také sběrateli, jenž chtěl zůstat v anonymitě, za poskytnutí autentických dobových plakátů z listopadových dnů roku 1989,“ uvedla ve svém proslovu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Slavnostní setkání, které se neslo ve velmi přátelském duchu, bylo zakončeno autogramiádou.

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Lubomíra Kotka z demonstrací předcházejících 17. listopadu 1989 a křest 2 publikací