Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Lost in the moment that follows – sbírka Ovidia Șandora

8. 6.-10. 9. / Kunsthalle Praha / Fotografie

Do 10. 9. 2023 je v několika sálech 3.patra Kunsthalle Praha, Klárov 5, Praha 1 (u metra Malostranská), přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Lost in the moment that follows – sbírka Ovidia Șandora.

Kurátor: Tevž Logar
Koncepce výstavního cyklu: Christelle Havranek

Vystavující umělci a umělkyně: Dragoș Alexandrescu, George Apostu, Hans Arp, Aurel Baranga, Ion Bârlădeanu, Ioana Bătrânu, Marius Bercea, Horia Bernea, Ștefan Bertalan, Brassaï, Constantin Brâncuși, Geta Brătescu, Victor Brauner, Michele Bressan, André Breton, Filip Brunea-Fox, André Cadere, Ion Călugăru, Mircea Cantor, Andrei Chintilă, Victor Ciato, Radu Comșa, Lena Constante-Brauner, Roman Cotoșman, Sandu Darie, Jean David, Marcel Duchamp, Max Ernst, Harun Farocki, Constantin Flondor, Adrian Ghenie, Bogdan Gîrbovan, Ion Grigorescu, Octav Grigorescu, Jacques Hérold, Marcel Iancu, Pavel Ilie, Jean Isidore Isou, Vasilij Kandinskij, Matei Lăzărescu, Gherasim Luca, Ana Lupaș, Pierre Mabille, Victor Man, Henri Matisse, Max Hermann Maxy, Hortensia Mi Kafchin, Joan Miró, Alex Mirutziu, Florin Mitroi, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Gellu Naum, Paul Neagu, Ioana Nemeş, Constantin Nisipeanu, Mihai Olos, Miklós Onucsán, Sașa Pană, Andrei Pandele, Christian Paraschiv, Paul Păun, Jules Perahim, Dan Perjovschi, Pusha Petrov, Mihai Plătică, Lea Rasovszky, Robert Rius, Eugen Roșca, Șerban Savu, Decebal Scriba, Arthur Segal, Hedda Sterne, Yves Tanguy, Doru Tulcan, Tristan Tzara, Andrei Ujică, Andra Ursuța, Ilarie Voronca.

Umělci přizvaní k tvorbě nových děl pro výstavu: Alex Mirutziu, Ciprian Mureşan, Dan Perjovschi.

Název LOST IN THE MOMENT THAT FOLLOWS (Ztraceni v nadcházejícím okamžiku) vychází z citátu zakladatele surrealismu André Bretona a reflektuje vztah mezi minulostí, současností a budoucností. Výstava v Kunsthalle Praha je vůbec první rozsáhlou prezentací rumunské umělecké scény v České republice – od moderny až po současnost. Všechna vystavená díla pocházejí z rozmanité sbírky rumunského sběratele a filantropa Ovidia Șandora, zakladatele bienále současného umění Art Encounters v Temešváru a držitele francouzského titulu Rytíř řádu umění a literatury. Významná část jeho sbírky bude v Kunsthalle Praha k vidění do neděle 10. září 2023.

Sbírka Ovidia Șandora se zaměřuje na rumunské umění a sleduje zejména ty umělecké přístupy, hnutí a myšlenky, které nabízejí podnětné pohledy na naše společné moderní dějiny. Na výstavě figuruje téměř 150 děl od 79 umělkyň a umělců, které kurátor výstavy Tevž Logar uspořádal do pěti kapitol reflektujících témata současného umění: identitu, přírodu, prostor, tělo a paměť. Výstava představí různé typy uměleckých médií, od malby a kresby přes in-stalaci a sochu až po fotografii a video.

Șandorova sbírka má poměrně široký historický záběr, od počátků 20. století až po současnost. Meziválečnou avantgardu na výstavě zastupují zejména díla Constantina Brâncușiho, Victora Braunera či Brassaïe, poválečnou avantgardu reprezentují mj. díla André Cadereho a Any Lupaș, ze současného, porevolučního umění to jsou pak např. díla od Mirceu Cantora, Cipriana Mureșana nebo Ioany Nemeș. Výrazná jména rumunské umělecké scény doplňují osobnosti mezinárodního umění, mj. Jean David či Max Ernst.

Název výstavy přímo vychází z citátu známého francouzského literáta André Bretona, zakladatele a hlavního teoretika surrealismu – uměleckého směru, který je ve sbírce Ovidia Șandora silně zastoupen. Kurátor Tevž Logar k názvu výstavy prozrazuje: „Původní Bretonův citát pojednává o čase, o vztahu mezi minulostí, přítomností a budoucností. Velmi úzce souvisí i s výstavou části sbírky Ovidia Șandora, zejména v tom smyslu, že nejde pouze o retrospektivu, ale také o dialog se současností.“ Původní Bretonův citát zní: „Důležité je, že člověk je ztracen v čase, v okamžiku, který ho bezprostředně předchází – což jen svědčí o tom, že je ztracen v okamžiku, který následuje.“

Výstava je pokračováním výstavního cyklu s názvem Cesty sběratelství, který se veřejnosti v Kunsthalle Praha poprvé představil výstavou Půlnoc umění. Sbírka Karla Babíčka (1/7–30/9 2022). Hlavní kurátorka a autorka koncepce cyklu Christelle Havranek k tomu dodává: „Tímto výstavním cyklem představujeme činnost sběratelek a sběratelů, která, ač často opomíjená, je nedílnou součástí uměleckého ekosystému. Zejména v České republice, kde byly umělecké sbírky po dlouhá léta přístupné veřejnosti pouze díky státním institucím, zůstává role soukromých sběratelek a sběratelů zahalena jakýmsi tajemstvím. Kdo sbírá co a proč? Jaký je vztah mezi uměním a sběratelstvím? A sbírají i sami umělci? Na všechny tyto i mnohé další otázky se náš cyklus pokouší najít odpovědi.“

Obrazově bohatý katalog k výstavě obsahuje Logarův kurátorský text, rozhovor, který vedl přímo se sběratelem Ovidiem Șandorem, a esej významného historika umění Bernarda Blistèna, ředitele pařížského Centre Pompidou v letech 2013–2021. Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Lost in the moment that follows – sbírka Ovidia Șandora