Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Listopad 89 v dokumentární fotografii

Do 2.12.2019 bude v galerii Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Listopad 89 v dokumentární fotografii. 

Výstava Listopad 89 v dokumentární fotografii představuje díla našich nejpřednějších fotografů Karla Cudlína, Jaroslava Kučery, Dany Kyndrové, Jana Šilpocha, Pavla Štechy a Jiřího Všetečky.

V předsálí je instalována výstava dobových plakátů. 

Výstavu zahájil pražský biskup Mons. Václav Malý, který byl přímým účastníkem listopadových událostí a a Šimon Pánek, jeden z výrazných studentských vůdců Sametové revoluce.

Cílem výstavy je připomenout studentům a návštěvníkům fakulty revoluční dobu před třiceti lety a vytvořit prostor pro diskuzi. Fotografie předních českých dokumentaristů přitom prezentují jak obecně známé záběry, tak se tu ukazují fotografie, které byly vidět jen minimálně. Zaujme i tematická pestrost, setkání politiků na veřejných místech se tu mísí se záběry z demonstrací či detaily umocňujícími sílu okamžiku.

Unikátní atmosféru pomohou navodit i plakáty, které nebudou instalovány konformně do ucelené expozice, ale rozmístěny do prostoru vstupního atria fakulty. Polepené sloupy a stěny budou dobu, kdy bylo nápisy, hesly a plakáty oblepeno takřka vše.

Propojené výstavy „Listopad 89 v dokumentární fotografii“ a „Plakáty sametové revoluce“ se budou konat v termínu 5. listopadu –  2. prosince 2019 v prostorách galerie a atria Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6. Volně ke zhlédnutí budou obě expozice v termínu 15. – 16. listopadu, kdy na fakultě probíhá Den otevřených dveří.

Více informací na fsv.cvut.cz

…..

Větší část fotografií ze společenské části vernisáže: Jiří Heller a Petr Novotný.

…..

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 500 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 252 akreditovaných studijních programů v českém jazyce a 83 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Listopad 89 v dokumentární fotografii