Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Libor Beránek: Insecta

Do 28.8.2015 bude v Galerii pod radnicí Prahy 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava kreseb Libora Beránka: Insecta.

Část textu o autorovi k jedné z jeho předchozích výstav v Oblastní Galerii v Liberci v r.2012:

Libor Beránek patří k nenápadným autorům, pro něž nejsou příznačná mohutná gesta, ale přesto si zasluhují naši pozornost díky originalitě a preciznosti, s níž tvoří. Komorní výstava v grafickém kabinetu představí zcela nové práce významného českého typografa, kreslíře, ilustrátora a pedagoga Libora Beránka. Autor se narodil roku 1965 v Praze. Tam také vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kterou roku 1994 zakončil postgraduálním studiem u prof. Jiřího Šalamouna v Ateliéru ilustrace a grafiky. Poprvé na sebe upozornil už během studií, kdy obdržel ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a za svoji diplomovou práci dostal Cenu rektora VŠUP. Úspěchy a ocenění se dostavovaly i v dalších letech, kdy uspořádal řadu samostatných výstav a účastnil se mnoha společných. Ceny získával jak za volnou tvorbu, tak především za grafické úpravy knih (nominace v technice „lino“ v soutěži Grafika roku, dvakrát ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku, stříbrná medaile v soutěži Stiftung Buchkunst, Lipsko aj.). Vysoké škole uměleckoprůmyslové zůstal ještě po dlouhou dobu věrný a působil zde téměř deset let jako asistent prof. Šalamouna. Nyní se věnuje úpravě knih i pedagogické činnosti.

Libor Beránek ve své tvorbě čerpá ze stále živé tradice postmoderní estetiky 80. let. S nesmírnou precizností a pečlivostí kreslí svoje zátiší – krajiny a krajiny – zátiší, z nichž čiší tichý klid. Rozměrem neveliké, ale svým vnitřním nábojem monumentální kresby skrývají svá tajemství. Střetává se v nich intimita s monumentalitou, což vyvolává v divákovi pocity nejistoty. Někdy se kresby zdají být chladně neosobní, někdy naopak hravé.

Pro témata svých prací nemusí chodit daleko. Pohrává si s běžnými detaily, které ho obklopují a které má potřebu výtvarně zpracovat. Beránkova vášeň pro linii, barvu a plochu se plně projevila po roce 2000 v jeho kresbách akrylem a tuší. Kolem roku 2010 vytvořil řadu monochromních kreseb s přírodními i literárními náměty, které mají nejblíže k postmoderním tendencím. Razantní odstín červené křídy na sytě modrém podkladu působí velmi znepokojivě, stejně tak jako střetávání chladných linií kresby s vnitřní melancholií.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Libor Beránek: Insecta