Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Lehce po sametu

21. 9.-30. 11. / Galerie Pro Arte / Malba

Do 30.11.2016 bude v galerii Pro arte ve Vratislavském paláci, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá a krásná výstava Lehce po sametu. Pozor, výstava je přístupná jen pro vážné zájemce a po předchozím objednání.

Listopadové události roku 1989 vzbudily kromě všeobecné euforie na výtvarné scéně i velká očekávání. Vznik nových galerií v Praze umožnil pružnější umělecký provoz. Kvalita a autentický projev si nalézaly svou cestu v konfrontaci se zahraničím, což do českého prostředí přineslo svěží vítr. Počátkem 90. let se tak v českém prostředí začínají prosazovat nové směry, které se touto výstavou snažíme připomenout. Krom doznívající postmoderny jsou to především různé konceptuální způsoby vyjádření, ale i návrat k tradiční malbě. Část vystavovaných děl pochází ze sbírky Nadace pro současné umění, z nichž si některá, mj. kresby Olgy Karlíkové, osobně vybral jako dlouhodobou zápůjčku prezident Václav Havel.

Ze starší generace jsou na výstavě zastoupeni legendární Adriena Šimotová (1926–2014), Dalibor Chatrný (1925–2012) nebo Olga Karlíková (1923–2004), kteří svůj nezaměnitelný inspirující výtvarný projev sice rozvinuli již v 70. letech, ale po roce 1989 nabyla jejich tvorba výrazně jinou dynamiku. Z jiných hledisek vychází tvorba Jana Merty (*1952), Franty Skály (*1956) a Tomáše Císařovského (*1962). Postmoderní experiment a volba různých metafor, symbolů a abstrahovaných znaků v jejich tvorbě stále inspiruje, i když jsou dnes počítáni mezi ceněné klasiky.

V rámci mladší generace mají k sobě velice blízko Josef Bolf (*1971) a Ján Mančuška (1972–2011), kteří jsou dnes akceptováni ve světovém uměleckém prostředí jako jedni z nejoriginálnějších českých umělců. Zatímco nové možnosti práce s klasickým závěsným obrazem ukazují obrazy Michala Pěchoučka (*1973) a Václava Girsy (*1969), český koncept zastupují Jiří Černický (*1966) a Krištof Kintera (*1973), jejichž díla tematizují osobité možnosti rozvíjení humoru ve výtvarném umění.

Hostem vernisáže byla Monika Načeva, která vystoupila společně s DJ Five.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Lehce po sametu