Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Lab-Iritate: Vlček, Káňa a Javůrek

1. 6.-30. 6. / Analogue / Malba

Do 30.6.2015 bude v galerii fotografického obchodu Analogue, Vlašská 10, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá malířská a sochařská výstava Lab-Iritate.

Galerie Analogue vás poprvé zve na výstavu, která nepředstaví analogové fotografie, ale analogové tvoření v jiných rovinách. Zveme vás na výstavu malby a sochy.

Výstava Lab-Iritate prezentuje tři významné mladé umělce, kteří se věnují médiu malby a jejím přesahem do prostorových soch a objektů . Spojuje je pocit něčeho skrytého pod povrchem, co není jasně identifikovatelné a čitelné.

Miroslav Javůrek /1979 / – absolvent ateliéru klasických malířských technik (prof.Zdeněk Beran, AVU). Prezentuje cyklus Blast ovlivněný stropními freskami drážďanských kostelů z roku 1945.

Martin Káňa /1975/ – absolvent ateliéru prof. Jitky Svobodové, AVU. Představí komplikovanější sochu ovlivněnou sochařem Horejcem a československým opevněním Lt.37.

Jan Wolfchen Vlček /1977/ – absolvent intermedia (prof. Milan Knížák a Veronika Bromová, AVU). Vystaví obrazy inspirované válečnými stroji.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Lab-Iritate: Vlček, Káňa a Javůrek