Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy La forme d’impression – tisková matrice v grafice

Do 4. 12. 2022 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná krásná a velmi zajímavá výstava La forme d’impression (matrice jako projekt, artefakt či koncept v paměti počítače).

Pavla Aubrechtová, Šimon Brejcha, Jana Budíková, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Pavel Hora, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Ditta Jiřičková, Robin Kaloč, Jan Kavan, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Markéta Králová, Matěj Lipavský, Ondřej Michálek, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Aleš Svoboda, Jana Šindelová, Filip Trnka, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová
~
kurátorský tým: Miloslav Polcar, Jana Šindelová, Vilma Hubáčková

Průvodní text Vilmy Hubáčkové:

Tisková matrice je základním pilířem grafického umění. V tradičním slova smyslu představuje součást tiskového procesu, mezistupeň mezi ztvárněním uměleckého návrhu přeneseného pomocí grafické techniky do tiskové desky a jeho výsledným otiskem. V souvislosti s výraznými technologickými proměnami, které probíhají v oboru grafiky od přelomu 20. a 21. století, se změnila také podoba matrice. Rozšířil se rejstřík používaných technik i materiálů. K výrobě matric se vedle tradičních materiálů, jakými jsou kov, dřevo a kámen, začaly používat ty nekonvenční, např. syntetické hmoty, recyklované suroviny anebo přírodní segmenty. S posunutím hranic grafického umění, s jeho prolnutím s různými druhy volného umění a také expanzí z dvojrozměrné plochy do prostoru se změnilo chápání samotného pojmu tiskové matrice. Na výstavách bývá stále častěji prezentována jako originální umělecké dílo, které doplňuje vystavené tisky. V některých případech je tato vazba překonána a matrice funguje jako samostatný artefakt. Je vystavena bez otisku, podobně jako obraz, sochařský objekt nebo instalace. Podstatnou změnu v uvažování o grafické matrici přinesly digitální technologie. Matrice se odpoutává s od své hmotné podstaty, má virtuální podobu, existuje jako koncept uložený v paměti počítače.

Výše zmíněné aspekty přemýšlení o grafických matricích zobecňuje historický francouzský termín „la forme d’impression“, který jako kdyby předjímal budoucí vývoj tiskové formy směrem k autonomii. Matrice není jenom hmotný objekt, ale také nositel informace a zdroj uměleckého působení na diváka.
(Vilma Hubáčková)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy La forme d’impression – tisková matrice v grafice