Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy kunstWerk: Heimlichův manévr

Do 4.3.2016 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava kunstWerk: Heimlichův manévr.

Tvůrčí formace kunstWerk opět po pěti letech vystupuje z poustevny tichých weekendů, aby instalovala svůj kabinet usebrání, práce a pohody, tentokrát v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě.

Vypuzení jako metoda K určitému typu dušení dochází při nešťastné kolizi dvou činností probíhajících přibližně v jednom místě a čase, totiž při dýchání a jedení. Stejně jako když se v úzké křižovatce srazí dvě auta a dál nepokračuje ani jedno, tak také v prvním případě obě činnosti rázem ustanou. Zatímco přestat najednou jíst jednoho v tu chvíli neporazí, s náhle ukončeným dýcháním se to má hůř. Nejíst lze dlouho, nedýchat jen žalostně krátce. Jako duch v posledku vždy vítězí nad hmotou, tak i dech triumfuje ve své důležitosti nad soustem. A tak sousto, vědomo si své věčné druhořadosti, vykoná trucovitě ďáblovu práci. Nemá-li ovšem v tuto fatální chvíli dojít k potupující výhře sousta, musí nastoupit metoda, jež hmotu vypudí. Pokud se tak stane a sousto je vypuzeno, dojde tímto aktem k jeho zásadní transformaci. Sousto už nikdy více není jídlem. Tuto prostou transformační metodu používá pro svou práci také tvůrčí formace kunstWerk. Dalo by se říci, že jde ve výsledku vždy o metamorfované vypuzeniny. Bez výjimky se zde střetáváme s výchozími výjevy a objekty, které jsou obecně známé a snadno rozpoznatelné, nečelíme čemusi neznámému, ba naopak; profánní a obligátní zjevnost, samozřejmost a poznanost vstupních elementů je až „dusivá“ a navýsost nevýtvarná. Následující manévr, ve svém záměru metodicky insitní, je však razantně zpochybňuje jak v rovině viditelného, tak také obsaženého, což koná jednoznačně pro jejich záchranu. Smysl pak dvakrát dává, že kunstWerk našel své útočiště v chatové oblasti – fyzicky i významově. Chata je vypuzeninou civilizace (nebo přinejmenším urbanizace) z její vlastní přemíry. Vznikla z „dušení se“. Je vydáveným domem, přesto domem není. Je bytím vypuzeným do přírody a právě proto není bytím v přírodě. Chata je ryzí žitá tvorba a arci uměním není. Čím tedy k čertu je?! Vpravdě snad masovým transformátorem tíhy hmoty v energii ducha.
Dr. Ludwig Hirsch

kunstWerk je tvůrčí formace, ustavená po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má dva členy zakládající, jednoho člena in Memoriam a proměnlivý počet členů externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného umění se věnuje i činnosti kurátorské a teoretickým studiím. Členové kW se zabývají též duchovní obrodou společnosti a stáli u zrodu chatařské církve Sekula, kde se věnují misijní a pastorační činnosti.

Výstavy:
2013 Ausflug, Galerie a Dílna Baobabu, Tábor
2010 Mein Heim, Galerie Josefa Sudka, Praha
2010 Nevadí, Nová scéna ND, Praha
2004 Heimliche Ausstellung, galerie Concordia, Praha
2001 Wochenendhäusergesamtkunstwerk, U medáků, Praha
Publikační činnost (výběr):
Kapesní katalog kunstWerku, kunstWerk, 2007, Praha a okolí
Kniha chat, Revolver Revue, 2012, PrahaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy kunstWerk: Heimlichův manévr