Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945

18. 9.-19. 11. / Novoměstská radnice / Historie

Do 19. 11. 2023 je v Galerii ve věži Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná velmi zajímavá výstava Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945.

Výstava přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce.

Na příkladu Richarda Belcrediho, Johanny von Herzogenberg, Ferdinanda Kinského, Nikolause Lobkowicze, Franze Schwarzenberga, Karla Schwarzenberga, pátera Angeluse Waldsteina-Wartenberga OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg a rodiny Thunů líčí výstava líčí historické okolnosti jejich aktivit pro udržení povědomí o společných kuturních kořenech a podporu krajanů na obou stranách hranice. Důraz klade na jejich charakter, jejich obzvláštní schopnost čelit okolnostem a na to, jak je formovaly mj. křesťanská víra, nadnárodní rodinné a politické vazby a zděděný smysl pro odpovědnost. U vědomí společných kulturních kořenů ve střední Evropě budovali mosty přes politické, národnostní a sociální rozdíly a nakonec také i oni přispěli k politickému obratu v roce 1989.

Když šlechtici z Čech a Moravy po roce 1945 stavěli mosty přes politické, národnostní a sociální hranice, jejich přes politické, národnostní a sociální hranice, vyznačovala se jejich práce kulturou, lidskostí a humánností a křesťanskou vírou. Díky jejich rodinným vazbám i díky jejich evropským a křesťanským sítím a vedeni zděděným smyslem pro zodpovědnost a křesťanskými sítěmi a vedeni zděděným smyslem pro odpovědnost, i oni nakonec přispěli k politickému rozvoji, který se odehrával v Evropě a v Evropě roku 1989.

V průběhu 20. století aristokraté v českých zemích postupně ztráceli svou pozici, a to i v souvislosti s jejich postupně ztráceli svou ústřední roli ve společnosti, politice a hospodářství. Po druhé světové válce Druhé světové válce byli ti, kteří se považovali za Němce, vyvlastněni a vyhnáni. Z těch, kteří se považovali za Čechy, jich mnoho uprchlo ze země po komunistické komunistického svržení v roce 1948. Stejně jako jejich krajané si i šlechtici v exilu museli vybudovat nové existence z ničeho z ničeho. Přesto i oni pomáhali materiálně a finančně, oficiálními i tajnými cestami, zakládali humanitární organizace a informovali média o tom, co se děje na této i na druhé straně hranice. Udržovali živé povědomí o svých svých společných kulturních kořenech.

Jejich angažované úsilí se často odehrávalo mimo pozornost veřejnosti. Na stránkách Vzpomínka na dlouholetou jednatelku spolku Adalbert Stifter Verein Johannu von Herzogenberg, která by v roce 2021 oslavila sté narozeniny, bychom rádi zvýšili povědomí o tomto období naší společné minulosti. Povědomí o tomto období naší společné minulosti. To tvoří důležitý střípek v mozaice středoevropských dějin 20. století.

Součástí výstavy jsou filmy, zvukové nahrávky, fotografie, dokumenty a předměty ze soukromých sbírek a veřejných archivů a muzeí.

Výstava přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce. Je mezi nimi například Mikuláš Lobkowicz, Karel a František Schwarzenbergové nebo Daisy Waldstein-Wartenberg. Zároveň výstava ukazuje souvislosti působení jejího působení a aktivit přes železnou oponu s tradičním a z generace na generaci přenášeným vztahem k majetku, kulturnímu dědictví, národu, ale i s křesťanským pohledem na svět. Více informací také na https://www.stifterverein.de/vystavy/kulturni-mosty-v-evrope-ceska-a-moravska-slechta-po-roce-1945/?L=2.

K výstavě vyšel katalog Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945. Argo – Adalbert Stifter Verein 2023.

Dvojjazyčná, česko-německá výstava Spolku Adalberta Stiftera (Mnichov) vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (Praha) a Post Bellum (Praha) za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci. Činnost Spolku Adalberta Stiftera je financována z prostředků Pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945