Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kružnice splývání – archiv SPŠG

Do 22. 10. 2021 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná velmi zajímavá výstava Kružnice splývání – archiv SPŠG.

kurátoři: Rudolf Skopec a Václav Kopecký

Výstava představuje archiv oddělení fotografie Střední průmyslové školy grafické v Praze a prezentuje proměny principu funkce žákovských úkolů.

Pokud jsou dva body blíže, začnou zdánlivě splývat do jediného bodu. Nakreslíme-li si okolo libovolného bodu kružnici s úhlovým poloměrem 1 minuta, pak všechny body ležící uvnitř této kružnice budou splývat s původním bodem a všechny body vně této kružnice budou vidět jako samostatné body.

Dosadíme-li si do definice vnímání hloubky ostrosti místo bodu studenta a onou kružnicí rozumíme ateliér fotografie, jasně rozpoznáme jinak efemérní jev jeho fungování. Za sto let jeho existence se tato zákonitost ukázala jako nepřekročitelná a jinak než v sumě archivu neviditelná. Prezentací archivu jako celku se dává vzniknout plastickému obrazu nejrůznějších forem vymezení se vůči technickým jednotlivostem a žákovských snah o zvládnutí formálních cvičení.

Kružnice splývání je exkurzem do školního cyklu studenta, kde můžeme vnímat nejjemnější odstíny jeho vztahu k instituci ateliéru. Představuje rozmanitost forem individuálního vyjádření se v mantinelech daných výukou řemesla fotografie. Stejně jako proměny snah o vyjádření individuálního estetického názoru na ploše uniformní platformy praktického vzdělávání.

…..

Všechny ukázky z výstavy: HonzaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kružnice splývání – archiv SPŠG