Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy kreseb a obrazů Michala Brixe: „…Něco dosud nevídaného…“

21. 5.-9. 6. / Nová síň / Kresba

Do 9.6.2019 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Michala Brixe: : „…Něco dosud nevídaného…“

Abychom neutonuli v různorodosti přístupů, motivů, způsobů zobrazení a témat obrazů (a kreseb) Michala Brixe soustředěných na výstavě s názvem „Něco dosud nevídaného“, pokusme se o charakteristiku celku: Opulence tvarů, optických triků, používání různých perspektivních úskoků. Kanonizovaná díla minulosti Brix používá jako nevyčerpatelný tezaurus, přetváří je, aby je pak subverzivním (podvratným) způsobem umístil do svého výtvarného kontextu. Originálně interpretuje tato díla tím, že z nich vytváří svou, novou skutečnost, svůj svět, ve kterém není na první pohled patrné, na jaké jiné světy a jejich autory vlastně navazuje.  Michal Brix čerpá z bohaté umělecké minulosti, zejména z renesance, ale jeho obrazy jsou současné. Právě tato naléhavá současnost zároveň ukazuje, že minulost je také trvalou součástí naší přítomnosti.

……

Michal Brix

Architekt, člen libereckého ateliéru SIAL, člen skupiny architektů Středotlací. Vystudoval VŠUP v Praze u Pavla Smetany a Josefa Svobody.

Původně pracoval ve Stavoprojektu Liberec. Jeden z mála českých architektů, který se odklonil od formálních tradic moderní architektury a zejména ve svých návrzích pro lázeňská města nově interpretoval charakter staveb 19. století. Využívá kresby jako hranice k rozrušení časové posloupnosti a k propojení dějových osnov. Stylové odkazy jsou konstrukčním materiálem, umožňují modelovat novou realitu.

Je také významným ilustrátorem nejrůznějších knih, týkajících se architektury a měst. Nejvýznamnější z nich je kniha M. Vilímkové: Stavitelé paláců a chrámů.

Realizace: interiéry obchodního domu Ještěd v Liberci (1975 -1977), Pavilon Antonínova pramene (1985 – 1986) a Hudební pavilon (1986 – 1991) v Mariánských Lázních, Křižíkovy pavilony na pražském výstavišti (1990 – 1991), hotel Butterfly v Mariánských Lázních (1994, s J. Maškem), nový terminál letiště Ruzyně (1994 – 1997, s P.Frantou), kostel v Luhačovicích (1994 – 1997, s P. Frantou)

Projekty, studie: Urbanistické řešení nám. Míru a kolonády v Teplicích (1978, s M. Rajnišem), „0 sto let opožděný návrh na Pražský Ring“ (1988).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy kreseb a obrazů Michala Brixe: „…Něco dosud nevídaného…“