Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně

Do 1. 2. 2023 je v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná  zajímavá výstava Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně. Otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.

UMPRUM se již od svého počátku, jako Umělecko-průmyslová škola, aktivně účastnila celé řady mezinárodních i tuzemských výstav. Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně je výstava v Galerii UM, jež představuje jednu ukázku z těchto prezentačních aktivit. Přitom poukazuje nejenom na dobovou událost, pro níž v roce 1928 speciálně navrhl Pavel Janák vzorový dům, ale i na vnitřní ideovou krizi, ve které se škola od poloviny dvacátých let nacházela.

I když se Umělecko-průmyslová škola snažila o jednotný obraz při svém vystoupení na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928, tehdejší návštěvník si nemohl nevšimnout protichůdných tvůrčích přístupů v její prezentaci. K této příležitosti realizoval Pavel Janák, architekt a dlouholetý pedagog, vzorový rodinný dům s obchodem a výstavním sálem. Experimentální stavba byla pokusem o zjednodušení a zrychlení výstavby implementující nové uspořádání podle hygienických požadavků a nároků na standardizaci. Dům reflektoval odlišné tendence mezi akademickou tvorbou a konstruktivistickou architekturou, ale i mezi Janákovou otevřeností vůči soudobému modernismu a národně konzervativní reprezentací školní instituce.

Výstava soudobé kultury v Brně byla pro školu neopakovatelnou příležitostí, jelikož mohla poprvé postavit vzorový dům. „Umělecko-průmyslová škola spolupracuje na problému bydlení a vkusného zařízení životních potřeb“, poznamenal tehdejší rektor Jaroslav Benda. Janákův rodinný dům tak na jedné straně reagoval na bytovou krizi skrze racionalizaci architektury, nové stavební techniky a materiály. Na straně druhé se však svým vybavením a umělecko-průmyslovými exponáty nacházel daleko od představ soudobé avantgardy a byl jak kritikou, tak i pozdější uměnovědnou literaturou převážně opomíjen.

Výstava „Konfliktní dům“ poprvé ukazuje návrhy Janákova domu, jeho skici a fotografie vybavení, navrženého studenty tehdejší Umělecko-průmyslové školy, z archivu Národního technického muzea. K vidění jsou i původní exponáty dnes uložené v Moravské galerii či přehlíženy v zákoutích školní budovy. Práce budou společně s interiéry domu také prezentovány skrze velkoformátové fotografie realizované firmou CANON CZ a původně pořízené brněnským Ateliérem de Sandalo, který se proslavil snímky meziválečné architektury v Československu. Výstavu doprovází též odborný esej zahrnující doposud nezpracované archivní zdroje.

Prezentace Umělecko-průmyslové školy tak vnášela sebou celou řadu konfliktů od přípravy přes její dobovou recepci až k napětí mezi architekturou domu a jeho expozicemi. Výstava „Konfliktní dům“ poprvé nabízí komplexní pohled na tyto rozpory včetně tehdejších debat o bytové otázce. Přitom nechce poukázat jenom na její historické podoby, ale též vybízet k reflexi úlohy školy v kontextu současné krize bydlení.

Kurátor výstavy: Pavel Liška
Spolupráce: Národní technické muzeum
Architektura: Pavel Liška
Grafický design: Petr Franc, Konrád Karlík

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem.

Hlavní partner výstavy je CANON CZ, který technicky realizoval velkoformátové tisky fotografií.

Použitá tisková technologie: imagePROGRAF PRO-6100, materiál IJM416 Image Canvas 375 g/m²Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně