Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kompresionisti 2019

1. 7.-25. 7. / Galerie 9 / Malba

Do 25.7.2019 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná zajímavá a krásná výstava Kompresionisti 2019.

Vystavují: JOSEF ACHRER, JIŘÍ HOLEK, LUBOŠ MACHÁŇ, JIŘÍ PECA, JAROSLAV ŠTĚDRA.

Z manifestu Kompresionismu:

Nejenom v nás, ale i v nejednom z vás jistě už dlouho narůstá pocit, že se s tím nějak moc nadělá. A zároveň nic nedělá. S čím že to?  S poezií i malbou. Tak třeba ty směry. Romantismus, impresionismus, symbolismus, civilismus, poetismus, surrealismus a víme my, které další musy a nemusy.  Komplikované, nudné, akademické. A taky jaksi parciální a neslučitelné. Ale kudy z toho. Že nevíme? Ale víme! Nabízí se řešení jednoduché, levné, rázné a totální – a jednou provždy. Je to po tolika vývojových zklamáních – ř e š e n í ! KOMPRESIONISMUS.

Kompresionismus je neohraničené hnutí (směr), reagující citlivě, nejasně a s nepochopením na současný multimediální svět, ve kterém se překrývá pro jedince již nezpracovatelné množství dat a informací ze všech oborů, tvořících v každé lidské individualitě naprosto jiný celek. Kompresionismus v umění latentně existoval v celé historii, dnes však jde skrze celou škálu uměleckých disciplín.

Krátký, usilovný a bouřlivý vývoj Kompresionismu ukázal taky na problém, zejména v jeho výtvarní sféře. Osobní nasazení jednotlivých členů v tvůrčí práci dosáhla takové kompresivní intenzity, že došlo k dočasné dekom-presi. V současné době však přichází k tak silné kompresi uměleckého potenciálu, že hrozí zánik živé hmoty, která v místě prudké dekomprese přejde plynule v kosmickou záři inspirujících energetických částic.

PhDr Claudine Končinská
IN KOMPRESIONISMUS VERITAS

Duchovní otcové Kompresionismu: Jan Halas, Rudolf Matys, Vlado Rusko.

Josef ACHRER malba
Jiří HOLEK tapiserie – malba Luboš MACHÁŇ sochy
Jiří PECA malba
Jaroslav ŠTĚDRA malba
– jména umělců, pilířů, kteří poskytli dobrovolný vzorek obrazů a soch, tvořící výtvarný rámec k představení neustále se vyvíjejícího Kompresionismu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kompresionisti 2019