Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy komiksů ADRA

Do 31. 3. 2022 bude v Cafe Prostoru_ , v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6, přístupná zajímavá výstava komiksů ADRA.

„Promluv k světu bublinou!“

Komiksová soutěž ADRA na témata Cílů udržitelného rozvoje

Na výstavě 15 vítězných komiksů 6. ročníku komiksové soutěže pořádané humanitární organizací ADRA, o.p.s. jsou k vidění díla 16 autorů ve věku od 15 let, kteří se prostřednictvím komiksového žánru zabývali tématy Cílů udržitelného rozvoje. Cílem soutěže je propojit kreativitu a kritické myšlení mladých autorů při zpracování témat souvisejících se světem kolem nás. Výstavou vítězných komiksů se snažíme tato témata dále představit široké veřejnosti.

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
„Kdo ušil naše tričko?“
„Proč se se ženami a muži zachází odlišně?“
„Kam mizí naše odpadky?“
„Sníme si naši planetu?“
Náš svět je propojený víc, než si myslíme.

Z toho pro nás vyplývají nejen nové příležitosti, ale i výzvy. Zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů se proto rozhodli najít cestu, jak těmto výzvám, jež souvisejí s rozvojem našeho světa, společně čelit.
Vznikla tak vize rozvoje naší planety, která je zachycena v dokumentu, který byl schválen v roce 2015 téměř všemi státy světa na půdě OSN.
ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi ve více než 130 zemích světa. Součástí této mezinárodní sítě je i ADRA Česká Republika, která v ČR funguje od roku 1992.
ADRA poskytuje okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jak v zahraničí, tak v Česku (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Zároveň realizuje dlouhodobé rozvojové projekty. V České republice koordinuje 15 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým.
Již 15 let se ADRA věnuje také vzdělávání a osvětě v ČR, například skrze program globálního rozvojového vzdělávání „Opravdový svět“. Vytváříme výukové programy pro mateřské, základní a střední školy, které předáváme učitelům, ale také studentům pedagogiky. Věříme, že zapojení témat o udržitelném rozvoji do výuky na školách podpoří odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým, k životnímu prostředí a podporuje participaci mladých lidí na rozhodovacích procesech na lokální i globální úrovni.

www.komiksovasoutez.cz

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch. a Zdeněk G.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy komiksů ADRA