Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Když socha padá… přestává mi stát a něco hezkého si přeji

Do 10.9.2019 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá, hustá a krásná výstava Když socha padá… přestává mi stát a něco hezkého si přeji.

KAREL BARTÁČEK, MARTINA HOZOVÁ, MARKÉTA KOREČKOVÁ, JÁN MACKO, MICL, JIŘÍ PLIEŠTIK, JAN POSPÍŠIL a KAREL NEPRAŠ

Text Martiny Vítkové k výstavě:

Sochařská výstava představuje podstatnou část tzv. Staré party, tedy žáků Karla Nepraše, kteří v jeho ateliéru na pražské akademii studovali v první polovině 90. let, zcela na počátku jeho pedagogické dráhy. Z prostorových důvodů zde není možné obsáhnout také studenty konce 90. let a počátku nového milénia, pro něž se vžil název Lesbická škola. Výstava navazuje na první výstavu Karla Nepraše a jeho učedníků v této galerii v roce 1992, tedy před 27 lety.
Vedle absolventů sochařské školy je svým dílem zastoupen rovněž profesor Nepraš a jeho první asistent Jiří Plieštik (1956). Absolventi: Karel Bartáček (1968), Martina Hozová (1971), Markéta Korečková (1975), MICL (1969), Ján Macko (1969), Jan Pospíšil (1973).
Neprašovou školou prošlo několik desítek studentů. Jak trefně poznamenal jeden z nich, z jeho ateliéru se téměř neodcházelo, taková tam vládla idyla. V etapě asistenta Jiřího Plieštika neprašovskému humoru konkuroval vážný palcrovský přístup. Situaci zahušťovala občasná přítomnost Ivana Martina Jirouse, dědictví Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu a undergroundu.
Vybraní autoři představují syntézu experimentálních přístupů, nových materiálů a dědictví tradice sochařství. Pracují s materiály věčnými i pomíjivými, dokáží spojovat tragédii s fraškou. Není to již čistá groteska, spíše v mnoha případech punk, přesto lze najít jasné spojnice mezi Neprašovým vlivem a současnou tvorbou jeho někdejších učedníků. Návaznost není ani tak v tvarosloví, jako v otevřenosti, toleranci, vtipu, důvtipu a etickém rozměru jejich přístupu k hmotě a poselství. Neprašovi nejlepší učedníci ve své práci předefinovávají stará a věčná témata a definují nová. Na výstavě se objevuje věčně živý beatnický impuls vedle technoskepticismu a nejistých pozic charakterizujících soudobý svět.
Martina Vítková

Za spolupráci děkujeme Karolíně Kračkové Neprašové a Davidu KračkoviFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Když socha padá… přestává mi stát a něco hezkého si přeji