Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kdo, když ne kdy. Okupační stávka na VŠUP v roce 1989

Do 14.12.2019 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Kdo, když ne kdy. Okupační stávka na VŠUP v roce 1989.

Výstava Kdo, když ne kdy je ohlédnutím za okupační stávkou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, která se konala krátce po 17. listopadu 1989. Její kurátoři, Klára Peloušková a Vojtěch Märc, zachycují v dochovaných vizuálních i textových materiálech obraz dní, kdy se studenti a studentky VŠUP nejvyšší měrou podíleli na změnách politického uspořádání i fungování školy.

Studentská okupační stávka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze začala – podobně jako na jiných univerzitách a akademiích – v pondělí 20. listopadu 1989 a její intenzita postupně doznívala v období Vánoc. V návaznosti na události 17. listopadu vyjádřili studenti a studentky VŠUP svůj nesouhlas s dosavadním politickým uspořádáním i způsobem vedení školy. Do revolučního vření se díky dostupným reprodukčním technologiím zapojili především na úrovni „informačního boje“ mezi manifestujícími občany a státními orgány. Vnitroškolní i obecně politická vyjednávání, praktická obstarávání a nezbytné administrativní úkony, které studenty a studentky v době stávky zaměstnávaly, doprovázela přitom atmosféra kolektivní angažovanosti, pospolitosti a tvůrčí spontánnosti.

Klářa Peloušková s Vojtěchem Märcem posbírali nejrůznější dokumenty související s revolučním děním na VŠUP. Zpracovávali především písemné záznamy, fotografie, videa, plakáty, letáky či matrice a filmy používané pro tvorbu reprodukcí, jež sloužili k informování obyvatel Prahy i regionů o nedávných událostech, požadavcích revolučního hnutí či připravované generální stávce.

„Fragment vizuálních a textových záznamů, které se k okupační stávce na VŠUP vážou, lze analyzovat na mnoha vzájemně prostupných rovinách. V rámci výstavy akcentujeme vedle tvorby významů a distribuce nehmotných sdělení také materiální aspekty obrazů, a to nejen s ohledem na umělecké zaměření školy, ale i s poukazem na úrovně estetické a mediální gramotnosti, která předurčuje možnosti interpretace i utváření historické paměti. Kromě archivních dokumentů z VŠUP je ve výstavě prezentováno několik audiovizuálních záznamů či děl, které perspektivy výkladu minulých událostí pomáhají rozšiřovat a do určité míry zobecňovat či aktualizovat“, upřesňují výběr artefaktů Klára Peloušková a Vojtěch Märc.

Název výstavy „Kdo, když ne kdy“ je odvozen od známého rčení „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“. Zkomolení vyzývá k přehodnocení otázek po tehdejších i nynějších revolučních subjektech a kontextech. Upozorňuje na to, jak se smysl či nesmysl událostí vyjevuje v rozporuplných politikách paměti. Ohlédnutí za rokem 1989 výstava pojímá spíše jako výzvu k uvažování nad dnešními možnostmi akademické angažovanosti a nad ekonomiemi obrazu: bez zbytečných iluzí, ale také paralyzující skepse.

Kurátoři: Vojtěch Märc a Klára Peloušková
Grafika: Cindy Kutíková a Jiří Mocek
Architekt výstavy: Vojtěch RadaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kdo, když ne kdy. Okupační stávka na VŠUP v roce 1989