Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kateřiny Čápové, Tomáše Honze, Kláry Sedlo a Karolíny Šulcové: Focus

Do 23.2.2018 bude pro vážné zájemce a po předchozí domluvě přístupná v nově přestěhované Galerii litera, Sokolovská 33, Praha 8, výstava Kateřiny Čápové, Tomáše Honze, Kláry Sedlo a Karolíny Šulcové: Focus.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Výstava probíhá ve spolupráci Jan Čejka Gallery s Galerií Litera.

Výstava „Focus“ představuje díla čtveřice autorů, které spojuje studium na pražské Akademii výtvarných umění a lze je označit za tradiční umělce. Za tradiční, protože se drží pevně svých médií a témata, na která se skrz ně soustředí, se nemusí nutně vztahovat k současným aktualitám ve světě a výdobytkům dnešní doby.

Přesto dokáží svými díly reflektovat časoprostor jejich vzniku, a tak jim dát potenciální nadčasovost. Jsou totiž součástí dneška. S aktuálním stavem výtvarného umění jsou neustále konfrontováni, v umění vyrůstají a musí se s ním – chtě nechtě – vypořádat. V jejich dílech můžeme najít atributy dnešní společnosti, i když to nebylo nezbytně jejich prvotním záměrem a zároveň jejich díla dokážeme uchopit (a chápat), protože navazují na tradici, kterou již známe, které rozumíme. Rád bych poukázal na to, jak se toto skloubení přítomnosti a minulosti u prezentovaných autorů konkrétně projevuje.

Loňská diplomantka Kateřina Čápová se často v obrazech detailně soustředí na jeden objekt nebo jednu skupinu objektů z drapérií a tak by se mohlo v dnešní době zdát, že její díla mají charakter pouhých studií. Namísto toho se ale setkáváme s věcmi tak precizně promyšlenými, koncipovanými a namalovanými, že nás dokáží originálně a poutavě oslovit, i když zdánlivě hovoří jen samy za sebe. Tomáš Honz, absolvent AVU z roku 2015, se zase nalézá v plenérech, které jsou dnes bohužel pro mnohé archaismem a to přesto, že mapují aktuální stav krajiny včetně jejích expresivních kvalit, čehož např. fotografií nelze zdaleka tak dobře dosáhnout. U prof. Michaela Rittsteina studující Klára Sedlo přetváří ve svých obrazech  dnešní banality jako sladkosti, plyšáky a další kýčovité předměty po vzoru symbolistů a surrealistů v důležité nositele významů, které poodhalují různé zažité přístupy k naší existenci, přičemž místo používání projekce si vše raději reálně vyskládá a případně zaangažuje modely. A Karolína Šulcová, studující prvním rokem u Roberta Šalandy, si místo vyhledávání inspirace na internetu, chodí – pro leckoho poněkud zastarale – za nápady do kamenných galerií a skutečně nabyté dojmy pak zpracovává do dnes populárního tématu – konfliktu reality a abstrakce. Příkladem pro nás mohou být unikátně působivé krajiny na ručním papíře, u kterých byly inspirací mlhavé objekty Františka Skály z jeho nedávné rozsáhlé výstavy.

Vystavená díla jsou tedy ukotvená v dlouhodobé výtvarné tradici, přitom obsahují nutný otisk dnešní doby. Touto kombinací se z nich stávají výtvory zcela originální, bez toho, aby nám byly cizí. Proto můžeme s klidem prohlásit, že mají potenciál, abychom je nejen my, ale i další generace, vnímali s porozuměním a případně si z nich odnesli něco, co naši zkušenost se světem obohatí, tak jak je u uměleckých děl zvykem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kateřiny Čápové, Tomáše Honze, Kláry Sedlo a Karolíny Šulcové: Focus