Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Karty v umění

Do 22.11.2016 bude v paláci YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, denně od 8 do 21 hodin, zdarma přístupná v pasáži výstava Karty v umění.

K vidění zde jsou grafiky předních českých výtvarných umělců, téměř polovina expozice se zaměřila na filmový plakát s karetním motivem.

Vykládací karty namalované pěvkyní Emou Destinnovou, karetní unikáty ze 16. a 17. století, hru českých obrozenců ze století 18. a 19. a mnoho dalších cenných exponátů, z nichž se mnohé na veřejnosti objeví poprvé. To vše přinesou na podzim výstavy spojené s první mezinárodní konferencí sběratelů hracích karet, jež se uskuteční v Česku. Od 30. září do 2. října ji v Národním technickém muzeu v Praze pořádá Club sběratelů hracích karet. Sejde se na ní 120 sběratelů a badatelů z celého světa. Čeká je série přednášek a seznámí se také s objevem předsedy Clubu sběratelů hracích karet Petra Bílého, týkajícím se hry trappola, oblíbené kratochvíle českých obrozenců.
Konferenci doprovázejí i tři výstavy přístupné nejširší veřejnosti: ta první, věnovaná karetním unikátům, už probíhá pod názvem „Voko bere – vole padni“ ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy – k vidění tu bude až do 20. listopadu. Další výstava „Karty v umění“ se představí v pasáži pražského paláce YMCA ve dnech 22. září do 22. listopadu a ukáže karetní obraz jako výtvarnou inspiraci. Třetí výstavu „Ta naše trappola pražská“ bude hostit od 29. září do 30. října pražská galerie Scarabeus.
„Je to poprvé, kdy se taková akce koná na východ od Berlína. Cílem konference je podpora všeobecného povědomí o kartách a jejich historii. A v souvislosti s kartami také seznámení se s českými dějinami,“ říká Petr Bílý, organizátor konference, pořadatel výstav a sběratel karet. Tento znalec karetní historie při svém bádání v muzejních depozitářích objevil dosud neznámého autora, jenž v dobách národního obrození vytvořil českou grafickou podobu karet pro hru zvanou trappola. Kdysi oblíbená hra – známá také pod českým názvem bulka – je u nás dnes už téměř zapomenutá, stále živá je ale například v Itálii. Ve své sbírce patřící k největším v Evropě má Bílý přes 3000 balíčků hracích a vykládacích karet. Sbírá je od svých šestnácti let.
Club sběratelů hracích karet, kterému Petr Bílý předsedá, převezme na konferenci od Památkové komory ocenění za propagaci historie výroby hracích karet. Tu Club už víc než dvacet let představuje veřejnosti jako dnes již zapomenuté řemeslo. Karetní hry ukazuje také jako specifický projev užité grafiky, jemuž se věnovala i řada významných výtvarných umělců v čele s Mikolášem Alšem, Zdeňkem Mézlem a dalšími.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Karty v umění