Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou

Do 4.7.2019 bude v Galerii Klementinum, Mariánské nám. 190, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou. Otevřeno denně mimo pondělí od 10.30 do 18.00 hod.

V červenci uplyne již 260 let od narození F. J. J. Kreibicha, významného českého kartografa a meteorologa. Jeho život a dílo připomene výstava Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou v Galerii Klementinum.

Expozice zavede návštěvníky zpět do dob, kdy byly GPS navigace hudbou vzdálené budoucnosti, a nabídne na tři desítky map, a to nejen tisků – k vidění budou i mapy rukopisné či skici. Mapy zachycují období od josefínských reforem až po nástup industrializace a je možné na nich vidět jak již dávno zrušené poustevny, tak i dopravní projekty, které nakonec nebyly zrealizovány. Výstava ukáže mapy církevní správy, panství, poštovních tras, zemských hranic a také Kreibichovu kopii první mapy Čech Mikoláše Klaudyána. Exponáty jsou z fondů Národní knihovny ČR a Kreibichovy pozůstalosti, která je uložena v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK.

„Vystaveny budou též tisky z 18. století, které Františku Kreibichovi posloužily jako předlohy a také jeho kopie těchto předloh, které tvoří mezičlánek mezi předlohou a hotovým dílem. Bude možno i sledovat konkrétní mapu od prvních skic, přes hotovou kresbu, tištěný exemplář, až po pozdní tisky vydávané desítky let po kartografově smrti,“ říká PhDr. Jan Sobotka, autor scénáře výstavy. „Cílem je prezentovat Kreibichovo dílo v plné šíři, včetně jeho vrcholného díla, rozměrné mapy severní části Království českého, pocházející z Lobkowiczké sbírky,“ prozrazuje.

Zejména mapy českých krajů, které Kreibich vytvořil, byly opakovaně vydávány a sloužily i jako předlohy pro tvorbu dalších map a nechyběly v knihovnách takových velikánů, jakými byli F. Palacký, P. J. Šafařík a další. Jsou též dokladem toho, jakými změnami prošel obor kartografie.

František Jakub Jindřich Kreibich (1759 – 1833) působil jako farář v Žitenicích na Litoměřicku. Vedle duchovní činnosti se také věnoval kartografii, meteorologii, astronomii a topografii, a právě jeho osoba stojí u základů české kartografie. Mapoval území Království českého, především oblast severních Čech, kde prožil podstatnou část svého života. Významná jsou i jeho meteorologická měření, která tvoří druhou nejsouvislejší řadu meteorologických měření u nás – prvenství mají měření zaznamenaná v Klementinu, s jehož meteorology Kreibich spolupracoval.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou