Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Karel Čapek: Fotograf

Do 26. 7. 2015 bude v 1.patře Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Karel Čapek: Fotograf.

Cílem výstavy je u příležitosti 125 let od narození Karla Čapka připomenout návštěvníkům Národního technického muzea méně známou skutečnost, že Karel Čapek nebyl pouze známý spisovatel, dramatik, básník, kritik, překladatel, estetik a filozof, ale že se zapsal také do dějin české fotografie. Ačkoliv se samotnému fotografování věnoval poměrně krátkou dobu, zanechal za sebou zajímavé fotografické dílo. Převážně se věnoval fotografování věcí, které ho obklopovaly, ať již se jednalo o rostliny, psací stůl, anebo o různé kuchyňské náčiní. Zajímavé jsou také fotografie z cest. Negativy třídil do tematických celků s názvy: Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny. Jeho fotografie vycházely spolu s články o fotografování ve třicátých letech minulého století v časopisech Světozor a Pestrý týden. Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka čili Život štěněte, která poprvé vyšla na sklonku roku 1932 a která vychází dodnes nejen v českém jazyce, ale také v němčině, dánštině, italštině a dalších jazycích.

Na výstavě budou k vidění dva fotoaparáty, které Karel Čapek používal, originální zvětšeniny v původních rámech, které pochází z jeho vily na pražských Vinohradech, předměty denní potřeby, které byly často objekty Čapkova fotografického zájmu, dobové časopisy, v nichž vycházely Čapkovy fotografie a jeho pojednání o fotografování, nebo fotografie T. G. Masaryka, kterou Čapek věnoval Olze Scheinpflugové. Návštěvníci se mohou také těšit na 25 různých vydání knížky Dášeňka čili Život štěněte spolu s originálními fotografiemi, jež byly v této knížce použity. Především pro děti jsme připravili soutěž „Jak se fotí štěně“. Výstava je doplněna projekcí dvou dokumentů o životě a díle Karla Čapka s názvy Slovensko bratří Čapků a Život a doba spisovatele Karla Čapka. Další doprovodné programy budou průběžně zveřejněny na stránkách NTM. Vystavené předměty jsou zapůjčeny z vily Karla Čapka, která je v majetku Městské části Praha 10, z Památníku Karla Čapka ve Strži a z Památníku národního písemnictví.

Informace o soutěži „Jak se fotí štěně“ naleznete na www.ntm.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Karel Čapek: Fotograf