Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kardinál Tomáš Špidlík: Z celého srdce

Na státní svátek 28.10.2019 bude v rámci dne otevřených dveří Senátu parlamentu (9:00 – 16:00) v Chodbě místopředsedů v Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Kardinál Tomáš Špidlík: Z celého srdce.

Výstava je v jiné dny přístupná do 4.11.2019 pouze pro pro účelové návštěvníky a po předložení OP.

Iniciátory výstavy jsou Muzeum regionu Boskovicka společně se senátorkou Jaromírou Vítkovou a olomouckým Centrem Aletti. Záštitu převzal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Výstava je uspořádána ke 100. výročí narození kardinála Špidlíka, rodáka města Boskovice.

Výstava přiblíží život a dílo kardinála Špidlíka prostřednictvím fotografií a biografie, citátů z jeho díla a ukázek výtvarných děl, která komentoval nebo inspiroval. Po ukončení prezentace v Senátu ji bude možné v rozšířené verzi uvidět od 5. prosince v Muzeu regionu Boskovicka, v roce 2020 bude putovat po České republice. V italské verzi se uskuteční v Orientálním ústavu v Římě pod patronací českého velvyslance při Svatém stolci. Výstavu připravil kurátor Jiří Šťastna, odborné konzultace poskytl P. Richard Čemus SJ.

Tomáš Špidlík. Jezuita, kardinál, teolog nerozdělené církve, starec. Narodil se 17. 12. 1919 v Boskovicích, studoval filosofii a teologii na různých evropských univerzitách. Od roku 1955 vyučoval patristickou a východní spirituální teologii na Papežském východním institutu, později na Papežské univerzitě Gregoriana a na dalších univerzitách. Od roku 1991 žil a pracoval v římském Centru Aletti. V říjnu roku 2003 byl za své zásluhy o studium a službu pro jednotu křesťanů a za své nasazení ve službě církvi jmenován kardinálem. Zemřel 16. 4. 2010 v Římě a je pochován ve velehradské bazilice.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kardinál Tomáš Špidlík: Z celého srdce