Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kancelář pro oči, nos, masku, jazyk, srdce, ruku a ústa

26. 4.-9. 6. / Museum Kampa / Instalace

Do 9.6.2019 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, v konírně přístupná velmi zajímavá výstava Kancelář pro oči, nos, masku, jazyk, srdce, ruku a ústa.

NICOLE BAGINSKI, TANJA GEISS, PATRICK HENKEL, SUSANNE KÜMPEL, ANDREAS MAUS, MICHAEL MÜLLER, ANNA ROSSA

V roce 2016 vedla Eva Koťátková workshop v KAT18 se skupinou sedmi umělců, kteří zde pracují: Nicole Baginski, Tanja Geiss, Patrick Henkel, Susanne Kümpel, Andreas Maus, Michael Müller a Anna Rossa. Společně zformovali Kancelář pro oči, nos, masku, jazyk, srdce, ruku a ústa, nové soustrojí, dočasný organismus, který sdílel konkrétní prostor a vytvořil sérii prací – kreseb, objektů, kostýmů, textů a performancí. Každý z tvůrců se zaměřil na jednu část těla (nebo na to, co ji zakrývá či nahrazuje). Jazyk se, vybaven končetinami, stal nezávislou postavou, naddimenzovaná ústa ukázala svůj vnitřek zbarvený podle konkrétní emoce, nos se stal komunikačním nástrojem – úst najednou nebylo k mluvení třeba, ruce se staly nezávislé na těle a měnily se v postavy nebo celé situace, srdce ukázalo všechna svá zranění, oči se staly maskou a maska novým obličejem. Části těla si vyzkoušely nové situace a funkce a vyvíjely alternativní komunikační metody. Postupně vznikaly nové normy, pravidla a scénáře, odvislé od potřeb a charakteru konkrétní části těla.

Kancelář pro oči, nos, masku, jazyk, srdce, ruku a ústa se poprvé představila v Muzeu Kolumba v Kolíně nad Rýnem. V Museu Kampa se do formování a chodu kanceláře připojuje Dominik Lang, který společně s Evou Koťátkovou v roce 2018 vedl workshop v KAT18. Nyní se společně stávají architekty výstavy – kanceláře. Robert Kunstmann, další z umělců KAT18, vytvořil pro výstavu 7 videí: portrétů umělců a současně svébytných uměleckých děl.

Kancelář pro oči, nos, masku, jazyk, srdce, ruku a ústa vznikala v úzké spolupráci s Juttou Pöstges, která vede ateliér KAT18 zajišťující podmínky pro uměleckou práci tvůrcům s nálepkou “umělec s handikapem”. KAT18 se dlouhodobě snaží o pozitivní ovlivňování rétoriky spojené s termíny jako je handikap nebo postižení a s nimi spojenou společenskou stigmatizací.

Kurátor: Jutta Pöstges, Noemi Smolik

Iniciátor a architekt: Eva Koťátková, Dominik LangFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kancelář pro oči, nos, masku, jazyk, srdce, ruku a ústa