Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kafkárna – Dům a zahrada

Do 30. 3. 2024 je v galerii vysoké školy UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná  zajímavá výstava Kafkárna – Dům a zahrada.

Kafkárna, obrovský sochařský ateliér ukrytý mezi vilovou zástavbou na Praze 6. Jak se tento prostor během desetiletí proměňoval a jak jej obohacuje současné pojetí propojující umění a ekologii? Výstava v Galerii UM „DŮM & ZAHRADA“ seznámí se současnou i dobovou uměleckou produkcí sdruženou kolem bývalého ateliéru sochaře Bohumila Kafky – tzv. Kafkárny – a jeho zahrady.

Kafkárna je unikátní, takřka sto let starý objekt na pražské Ořechovce, který vznikl pro Kafkovy monumentální realizace (především sochu Jana Žižky na pražském Vítkově). Na začátku 90. let získal ateliér pro studující UMPRUM tehdejší vedoucí Ateliéru sochařství Kurt Gebauer. V posledních letech jsou prostory využívány nejen jako umělecká dílna, ale staly se zázemím Centra umění a ekologie UMPRUM, jehož vznik iniciovali Dominik Lang a Kateřina Vídenová.

Výstava DŮM & ZAHRADA nabízí několik rovin a různých témat. Dokumentuje vývoj a proměny místa i jeho využití. Představuje transformaci prostoru, jeho otevření pro mezinárodní spolupráci, budování komunity kolem zahrady a mapuje také řadu akcí pro místní obyvatele či širokou veřejnost. To vše je podloženo dokumentací zahrnující historické fotografie, videa a především umělecké artefakty spojené s tímto místem. Jmenovat můžeme například drobné plastiky zvířat Bohumila Kafky, které pro výstavu zapůjčila Galerie hlavního města Prahy.  

Kafkárnu lze charakterizovat jako místo plné života a tvůrčího dění. Výstava se tedy neomezuje jen na představení umělecké produkce, ale velký důraz klade i na aktuální kafkárenský program. Atmosféru místa zprostředkují četné doprovodné akce, které se nebudou soustředit jen na samotnou galerii, ale na celou budovu UMPRUM na nám. Jana Palacha. „V samotné instalaci i prostřednictvím doprovodného programu chceme nabídnout pohled na Kafkárnu jako na místo setkávání, laboratoř, skrýš i zdroj poznání. Během trvání výstavy dočasně přeneseme kafkárenská témata a aktivity do celé školní budovy tak, aby obrazně prorůstaly všemi patry, a potenciálně i na nám. Jana Palacha zakořenily. Ať už jde o tematické přednášky, semináře a workshopy či například vegetariánské vaření, kadeřnictví nebo jóga.“, říkají kurátorky výstavy Amálie Bulandrová a Kateřina Vídenová. Návštěvníci se mohou těšit na různé kreativní workshopy a dílny, ale i speciální „kafkárenské“ menu ve školním bufetu U Princezny, nebo fotbalový zápas na dvoře sousední Taneční konzervatoře Hlavního města Prahy.  

„Kafkárna je jednou ze tří budov, kterou UMPRUM využívá. Její prostředí a atmosféra samy určují, aby místní aktivity byly zaměřeny více na smysly, přírodu a další skutečnosti, na které v každodenním životě mnohdy zapomínáme“, charakterizuje současnou podobu ateliéru Dominik Lang.   

Výstava vznikala souběžně s přípravou stejnojmenné publikace, kterou zpracovává Centrum umění a ekologie UMPRUM a bude vydána za podpory Fondů EHP a Norska v dubnu 2024 v Nakladatelství UMPRUM.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kafkárna – Dům a zahrada