Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kabinet sběratele / sbírka Zdeňka Urbánka

12. 10.-10. 11. / SmetanaQ / Historie

Do 10.11.2017 bude v galerii ve 2.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Sbírka Zdeňka Urbánka: Kabinet intelektuála. Otevřeno: úterý – neděle 11 – 18 hod.

Výstava Kabinet Sběratele / sbírka Zdeňka Urbánka se koná při příležitosti nedožitých stých narozenin spisovatele Zdeňka Urbánka. Představena je Urbánkova sbírka děl jeho přátel Kamila Lhotáka, Jiřího Koláře, Vladimíra Fuky nebo Libora Fáry. Expozice je koncipována kulturně-historicky. Představeny jsou fotografie mapující Urbánkův život od slavných fotografů a díla nalézající se v jeho sbírce.

K výstavě je vydán obsáhlý katalog, do něhož přispěli Luboš Dobrovský, David Dušek, Ivan M. Havel, Adam Hnojil, Bohdan Holomíček, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Andrej Krob, Yo-Yo Ma, Martin Palouš, Daniel Res, Jan Tříska, Milan Uhde, Michael Wolkowitz, Kristina Žantovská a Michael Žantovský.

Zdeněk Urbánek (1917–2008) patřil k významným intelektuálům, který se ve 20. století výrazným způsobem podílel na směřování české kultury. Během třicátých a čtyřicátých let měl blízko k okruhu skupiny sdružené kolem básníka Kamila Bednáře. Po státním převratu v roce 1948 se sblížil s umělci kolem Jiřího Koláře, kde se patrně poznal s Václavem Havlem. Zatímco Urbánkovy spisovatelské, překladatelské a politické aktivity jsou dostatečně známé, zůstává jeho vztah k výtvarnému umění stále poněkud zastíněn. K Urbánkovým přátelům patřili nicméně především výtvarníci. Ti procházeli jeho životem a zásadním způsobem jej inspirovali. Někteří zmizeli v hlubinách dějin, jiní zůstali s Urbánkem ve spojení celý život. Výsledky oboustranné inspirace je možné dodnes spatřit v četných ilustracích nebo záznamech inscenací divadelních her. Sám Urbánek byl výtvarně činný, a jak vzpomínal Jiří Kolář, významně napomohl svými postupy přehodnotit vlastní Kolářův názor na koláž. Od třicátých let byla pro Urbánka důležitá tři přátelství, která jej i názorově formovala: s Vladimírem Fukou, Jiřím Kolářem a Liborem Fárou. Je však nutné předpokládat, že měl blízko i k mnoha dalším. Ze skupiny Sedm v říjnu se velmi dobře znal především s Arnoštem Paderlíkem, který po určitou dobu patřil k rodinným přátelům. Podobně měl asi blízko k Václavu Hejnovi, Františku Jiroudkovi a Josefu Lieslerovi. Ze Skupiny 42 se nutně poznal s Janem Kotíkem, Kamilem Lhotákem a Karlem Součkem, s nimiž se znovu setkal v poválečné „Kolářově skupině“. Poté, co se tomuto společenství začali vzdalovat Vladimír Fuka i Libor Fára, přiblížil se Urbánek právě k nim. O vztahu k Fukovi i Fárovi svědčí i to, že se osobně podílel na jejich výstavách. Většinu děl kolekce tvoří umělecké dary, které jsou svědkem Urbánkova kamarádství, a počet zastoupených děl je svým způsobem i obrazem jeho intenzity. Proto je ve sbírce obsažena především tvorba Libora Fáry, Vladimíra Fuky a Kamila Lhotáka.

Výstavu připravil vnuk Zdeňka Urbánka David Dušek na počest dědečkových nedožitých stých narozenin.
Zdeněk Urbánek – básnický druh Jiřího Ortena nebo Ivana Blatného, esejista, osobitý prozaik a svérázný překladatel angloamerické literatury včetně Williama Shakespeara, jeden z prvních signatářů Charty 77 a nositel ocenění Spravedlivý mezi národy.

Kurátor výstavy: Adam HnojilFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kabinet sběratele / sbírka Zdeňka Urbánka