Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy k vítěznému návrhu architektonické soutěže pro Revitalizaci Nádraží Bubny

Pouze ve dnech 16. a 17.10.2017 je (byla) přístupná výstava k vítěznému návrhu architektonické soutěže pro Revitalizaci Nádraží Bubny. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Během pondělí 16. října a úterý 17. října, vždy od 11 do 19 hodin, mají zájemci 
o historii a architekturu možnost seznámit se s realizační studií projektu Památník ticha.
Záměr vzešel z výběrového řízení, ve kterém zvítězilo Studio ARN. Návrh je vyvrcholením tříletého úsilí o novou podobu místa paměti, odkud v letech 1941-1945 odjížděly transporty pražských Židů.
Veřejnost si bude moci prohlédnout vizi nádraží Praha-Bubny po jeho revitalizaci 
na kulturní křižovatku a vzdělávací platformu velkých témat spojených s pražskou historií, identitou města a současnými reflexemi vážných společenských jevů.
Ve výstavní prostoře někdejších Elektrických podniků bude instalována výstava nazvaná NOVÁ STANICE BUBNY, která přiblíží základní teze budoucí expozice, záměr architektů i první intervence do veřejného prostoru města, realizované týmem budoucího Památníku na místě paměti během vývoje projektu.
V pondělí 16. října večer byla koncepce památníku slavnostně představena vedoucím autorského týmu vítězného studia ARN architektem Jiřím Krejčíkem. 
Vernisáže se zúčastnila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, náměstek generálního ředitele SŽDC Tomáš Drmola, radní pro územní rozvoj 
Prahy 7 Lenka Burgerová a členové odborné poroty výběrového řízení.
Ředitel Památníku Bubny Pavel Štingl nabízí odborné veřejnosti v případě předběžné domluvy komentované prohlídky výstavy vždy dopoledne od 10 hodin.
Náklady přestavby objektu nádraží Praha-Bubny jsou vyčísleny na 125 milionů Kč. 
Projektování probíhá ze soukromých darů a z podpory Ministerstva kultury ČR. 
Do financování investice vstupuje pražský magistrát. Projekt je připraven k přestavbě na druhou polovinu roku 2018, otevření památníku je plánováno za rok a půl po zahájení stavebních prací.
Výstava je otevřena k výročnímu dni prvního židovského transportu z Prahy, který již tradičně připomene Bubnování pro Bubny.
PAMÁTNÍK TICHA je název projektu revitalizace nádraží Bubny v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami vývoj architektonického záměru a scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA, ale také výstavy a sezónní akce, které představuje široké veřejnosti.
V koordinaci s širším okruhem partnerů je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném.

Z nádraží Bubny byly během druhé světové války vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po osvobození zažilo nádraží odsun pražských Němců. Toto stigmatizované místo se stane památníkem s moderně pojatou expozicí připomínající složité dějiny dvacátého století, ale také prostorem pro diskusi a kritickou reflexi nedávné minulosti.

Téma „ŠOA V NÁS“ je jedním z nejsilnějších významů navrhované stálé expozice. Záměrem památníku je připomínat v nadčasovém dialogu nejen oběti válečných deportací, ale také stigma organizátorů konečného řešení a konečně pasivně přihlížející mlčící většinu… Proto jsme zvolili projektový název PAMÁTNÍK TICHA.

Pokud se podaří v rozvoji metropole zachovat objekt nádraží Bubny jako místo paměti, pak o jeho pohnutou minulost bude jistě dostatečně postaráno a nikdo ji už z „brány nenávratna“ nesmaže. Klíčem scénáře stálé expozice Památníku ticha je však nadčasový přístup ke stále se opakujícím závažným společenským jevům. Chceme ukazovat dnešní tváře stereotypů, obrazy xenofobie, rasové nenávisti a selekcí „jinakosti“ v dnešním světě. V rámci sezónních projektů i v nabídce vzdělávaní se tedy budeme zabývat především současnými tématy, která mají v pohnuté historii své kořeny.

Projekt se dostává do povědomí veřejnosti a podporuje jej řada osobností. V roce 2013 byl ustaven Čestný board, jehož členy jsou bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, zvláštní poradce pro záležitosti holocaustu při americkém ministerstvu zahraničních věcí Stuart Eizenstat a Karel Schwarzenberg, Bill Shipsey, zakladatel „Art for Amnesty International“, lord Alf Dubs, profesor Philip Zimbardo.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy k vítěznému návrhu architektonické soutěže pro Revitalizaci Nádraží Bubny