Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy k 95. výročí grafické školy Hellichova

Do 11.11.2015 bude v křížové chodbě a rytířském sále Staroměstské radnice, Praha 1, přístupná zajímavá výstava k 95. výročí grafické školy Hellichova.

Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická Hellichova patří k tradičním a vysoce ceněným umělecko-průmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920. Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

Této pozici odpovídají také vynikající vzdělávací výsledky. Svědčí o nich mimo jiné množství ocenění v prestižních republikových i mezinárodních soutěžích. V posledních letech byly realizovány prestižní výstavy prací studentů školy; škola se zúčastnila i série zahraničních výstav v Miláně, Barceloně, Madridu, Paříži, Brémách a Halmstadu. Pravidelně bývají práce studentů oceňovány na různých přehlídkách prací žáků uměleckých a polygrafických škol České republiky. Škola spolupracuje v rámci panevropských vzdělávacích programů s řadou škol Evropy.

Učební program je rozdělen do dvou vzdělávacích stupňů:
středního, zakončeného maturitní zkouškou, a pomaturitního vyššího odborného, zakončeného absolutoriem a titulem DiS. (diplomovaný specialista).

Na úrovni středního vzdělávání se žáci připravují ve výtvarných oborech Užitá fotografie a média, Grafický design, Konzervátorství restaurátorství a v technologickém oboru Polygrafie. Ve výtvarných oborech je dbáno zejména na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků ve specifických oborových zaměřeních, s důrazem na osvojování tradičních řemeslných principů a moderních technologických postupů. Obor polygrafie směřuje k odbornému vzdělání a orientaci ve složité struktuře polygrafické výroby ve všech jejích oblastech, s důrazem na moderní elektronické zpracovatelské postupy.

Na úrovni vyššího odborného vzdělávání si studenti v oboru Grafický design a realizace tiskovin specializovaným studiem prakticky osvojují komplexní spektrum činností zaměřených na propagační grafiku, knižní grafiku, fotografii a média, zpracování tiskovin a vydavatelství a reklamu.

Žáci a studenti všech oborů se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Nacházejí zaměstnání v rozličných institucích spojených s návrhovou nebo technologickou fází zpracování, výroby nebo renovace tiskovin i v oblasti reklamní a propagační tvorby na internetu.

Škola disponuje ve třech DTP studiích a grafických a fotografických ateliérech moderní IT pro zpracování obrazu a textu, stroji a zařízeními pro předtiskovou, tiskovou a dokončovací fázi zpracování tiskoviny, dostatečnou kapacitou dílen pro praktickou výuku a učeben pro teoretickou výuku.

Zájemcům bude podána komplexní informace o škole na dnech otevřených dveří, na webových stránkách školy a v kanceláři školy.

www.graficka-praha.cz

6. a 7. 11. 2015 se konají dny otevřených dveří k 95. výročí grafické školy, Hellichova 22, Praha 1.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy k 95. výročí grafické školy Hellichova