Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu

Do 28.12.2017 bude v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů izraelského výtvarníka Jehudy Bacona inspirovaná zážitky z Terezína a Osvětimi.

J. Bacon (nar. 1929) je nejen celosvětově uznávaným výtvarníkem, ale také mezinárodně respektovanou osobností. Zároveň jde o charismatického člověka, který i ve svém pokročilém věku má co říci zejména mladé generaci o holocaustu a době po holocaustu. Přestože již od roku 1947 žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu. Od poloviny 50. let 20. století vystavuje J. Bacon své dílo v rámci samostatných i kolektivních výstav nejen v Izraeli, ale i po celém světě. Jeho obrazy jsou součástí mnoha významných světových sbírek, jsou umístěny i v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě. Kniha o J. Baconovi stala v Německu bestselerem.

Česká veřejnost má příležitost zhlédnout retrospektivu díla J. Bacona. Vyslechne i zdravici a vzpomínky J. Bacona. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s Jensem Oertlem z Kunstsammlung der Diözese Würzburg v Německu, který v České republice prezentoval evropskou kolekci děl J. Bacona naposledy v roce 2011 v Českém centru v Praze. NPMK se rozhodlo využít svých blízkých kontaktů s izraelským výtvarníkem českého původu J. Baconem, přeživším z koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunzkirchenu. J. Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral humanista a sociální pedagog Přemysl Pitter. Své stopy zanechal J. Bacon i v archiváliích z Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK. Tvorba J. Bacona je silně poznamenána nejen otřásajícími událostmi holocaustu, ale také pozitivním působením řady významných osobností kulturního prostředí tehdejší střední Evropy. Velký význam pro formování Jehudova opětovně získaného životního optimismu mělo právě setkání s P. Pittrem. Je pozoruhodné, jak se postupně proměňovala umělcova paleta od pochmurných motivů a tónů k jásavým barvám u roztančených postav a abstraktních motivů.

Pro účely doprovodného vzdělávacího pořadu pro školy bude NPMK nabídnuta stejnojmenná publikace, která vznikla díky finanční podpoře MŠMT v rámci dotačního Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu