Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Josefa Zlamala a Richarda Štipla: Stalo se za bílého dne

Do 12.3.2020 bude v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů a soch Josefa Zlamala a Richarda Štipla: Stalo se za bílého dne. 

Prohlídky jsou možné ve všední dny od 10 do 17 hodin a o víkendech od 14 do 18 hodin.

Kurátor Martin Dostál k výstavě píše:

Ve svých kresbách a obrazech navazuje mladý česko-německý umělec Josef Zlamal vzrušující dialog s různými fázemi vývoje umění. Přes svůj výrazný optimismus vyjadřuje ve svém díle obavu z přerušení civilizační a umělecké kontinuity, z přetržení existenciální nitě, která nás jako pupeční šňůra přidržuje při zdravém rozumu. Jako příslušník německo-české rodiny vnímá nutnost přesahu geografické a kulturní determinace, stejně jako nutnost intenzivní komunikace napříč jazyky, kulturami a uplývajícím časem. Své náročné kresebné dílo neuzavírá do sebe, ale otevírá ho k otevřenému dialogu s jinými díly, se kterými ho pojí ideové i formální souvislosti.Josef Zlamal se v roce 1983 narodil v moravském Šternberku do česko-německé umělecké rodiny. Prostředí, kde Josefův dědeček i otec byli výtvarnými umělci, a pochopitelně i vědomí poněkud odlišného původu od ryze českého prostředí, formovali mladého tvůrce osobitým směrem. Za hlavní výrazový prostředek si zvolil figurální kresbu, která svou expresí a exaltovaností nezapře výrazné odkazy, parafráze a citace pozdněgotického umění německé a vlámské provenience. Odtud pramení i motivy Zlamalových kreseb, jako je Genesis, Apokalypsa či hrdinství sv. Jiří, umělec je však vnímá v přesahu k dnešním situacím ve všedním i obecném životě. Ostatně v dalším plánu se odkazuje ke komiksu, k německému expresionismu či k němému filmu a filmu noir, nechybí ani vztah k postmoderním vyprávěním a uměleckým strategiím od 90. let minulého století po současnost. Nechybí ani inspirace z literárního světa Friedricha Dürrenmatta (odtud i název výstavy v Galerii Černá labuť), Thomase Bernharda nebo Karla Čapka. Zlamalova díla ale mají obecný a srozumitelný obsah, a ovšem zaujmou i nezúčastněného diváka mimořádnou kresebnou intenzitou. Poslední dobou se v jeho práci objevuje stále zřetelněji radostnější nota, nesená například motivy se světa zvířat. Josef nám tím sděluje, že přes veškerou vážnost a tíhu světa je možné, a možná i nutné, být přeci jen životním optimistou.V určitých fázích své tvorby také propojoval kresby s plastikami Richarda Štipla; na výstavě je zastoupeno několik jejich společných prací. Kresba na figurální plastice, nebo jako součást reliéfu, je nejen specifickým rozvinutím tendence, která se objevuje v plastice posledních více jak padesát let, tedy dotváření jejího povrchu barvou či jinými zásahy, ale zejména významově extenzivním zvýrazněním jejího smyslu.Česko-kanadský sochař střední generace Richard Štipl (narozen 23. března 1968 ve Šternberku) dokáže diváky svým plastickým, lehce hyperrealistickým světem, stáhnout hlouběji do hlubin vědomí, než by si přáli i v té nejtemnější počítačové hře. Richard je známý svými precizně vyvedenými sochami či seskupením soch, jejichž východiskem může být vyrovnání se se zmatky současné západní kulturní civilizace. Ve svých pracech, těžících také z dějin i současnosti umění, upozorňují na smysl i relativitu našich biologicky podmíněných životů, a konečně i celé člověčí existence. Syntéza impulsů, z nichž je patrně nejvýraznější právě hyperrealistická tendence, která se vine sochařstvím od pop-artu až do současnosti, je v Richardově podání dovedena do osobitého postoje, v němž převládají apokalyptické vize. Ty by nás měly šokovat, překvapovat, vzrušovat, dráždit, ale třeba i chlácholit, neboť kdo co víme o skrytých zákrutech lidských duší, včetně té mé i vaší. Zajímavý je i osobní příběh sochaře, který po emigraci se svými rodiči do Kanady vystudoval v letech 1987 až 1992 Ontario College of Art v Torontu. V současné době však žije trvale v České republice.

Martin DostálFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Josefa Zlamala a Richarda Štipla: Stalo se za bílého dne