Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Josefa Hampla: Ohlédnutí

3. 3.-8. 5. / Museum Kampa / Malba

Do 8.5.2017 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Josefa Hampla: Ohlédnutí.

Tvorbu Josefa Hampla (1932) určilo setkání s Vladimírem Boudníkem, ale také Bohumilem Hrabalem nebo Jiřím Kolářem. Důraz na proces a hledání ho vedl celoživotní tvorbou, jež se odvíjela od grafického média, s nímž začínal a které učil v dílnách na pražské akademii. Řada technik tisku je jeho vynálezem, ale věnoval se i kolážím, šitým kolážím a zavěšeným šitým kresbám, jež se pro něj staly od osmdesátých let charakteristickými. V roce 2010 začal pracovat s matérií vosích hnízd. Museum Kampa představí průřez tím nejdůležitějším v objektu konírny. Součástí výstavy bude též dokumentace akcí v přírodě ze sedmdesátých let, které jedinečně zachytila svým fotoaparátem fotografka a partnerka autora Hana Hamplová. Kurátorkou výstavy je Martina Vítková

Josef Hampl
Narozen 17. dubna 1932 v Praze. Studoval soukromě v letech 1955-1960 na škole dekorativních umění v Praze u prof. J. Masáka. 1967-1990 působil na Akademii výtvarných umění v Praze, jako odborný instruktor v grafických ateliérech u prof. Titelbacha, Čepeláka a Johna. Žije a pracuje v Praze a Hrušově.

Zastoupen ve veřejných sbírkách :
Národní galerie, Praha
Galerie Výtvarného umění, Karlovy Vary
Ministerstvo kultury České republiky
Moravská galerie, Brno
Graphicsammlung des XX. Jahdt., Deutsche
Bundestag, Bon
Museun für aktielle Kunst, Utrecht
Cultureal Centre De Warande in Turnhot
Stedelijk Museum het Toroke
Staatsgalerie Stuttgart
Museum Stuky, Lodž
Pratt Graphics Center, New York
Museum of Art, The University of Michigan, Ann
Arbor, USA
Galerie výtvarného umění, Ostrava
Muzeum a galerie, Hranice na Moravě
Kassák múzeum és archívum, Budapest
Státní židovské muzeum, Praha
Ostfonds für Kulturelle Angelegenheiten
des Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Vídeň
Museum Bochum

ve sbírkách Mail Artu a privátních kolekcích doma i v zahraničí

Samostatně vystavuje od roku 1964, uskutečnil 72 samostatných výstav v ČR, Belgii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Francii, Polsku a USA. Zúčastnil se 570 společných výstav z toho 380 v zahraničí a mnoha projektů Mail Artu po celém světě.Uskutečníl 30 akcí a instalací v přírodě a interiérech. Zabývá se malbou, grafikou, koláží, plastikou a instalacemi.

Studijní pobyty v zahraničí: Bulharsko, Gruzie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Holandsko, Maďarsko, Itálie, Polsko, Švýcarsko, Rakousko, Rusko, USA.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Josefa Hampla: Ohlédnutí