Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781)

20. 10.-29. 1. / Clam-Gallasův palác / Historie

Do 29. 1. 2022 bude v Clam – Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781).

V nově zrekonstruovaném Clam-Gallasově paláci se otevírá veřejnosti výstava Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781) připravená v rámci uvedení snímku Il Boemo do kin. Při té příležitosti vychází i nová kniha Daniela E. Freemana nazvaná Josef Mysliveček.

Od 21. října 2022 bude v nově zrekonstruovaném barokním Clam-Gallasově paláci na Mariánském náměstí v Praze otevřena výstava Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781), která seznámí návštěvníky se skladatelovým životním příběhem a tvorbou. Přenese je do světa osmnáctého století a přiblíží jim Prahu, ze které Mysliveček odešel, aby se mohl stát operním skladatelem. Poutavé obrazové materiály představí návštěvníkům Muzea města Prahy Itálii Myslivečkovy doby a seznámí je se světem a zvyky zadavatelů Myslivečkových oper, s výchovou a s osudy kastrátů, načrtnou dobrodružství tehdejšího cestování a nastíní problémy života tehdejších umělců. Součástí výstavy budou filmové kostýmy a paruky ušité pro snímek Il Boemo, který 20. 10. vstupuje do kin.
Dále zde bude možné zhlédnout projekci Myslivečkových árií, natočených pro film Il Boemo, a to včetně bonusových materiálů. Nahrávky vznikly ve spolupráci s barokním orchestrem Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse a vystoupí v nich přední světoví sólisté jako Philippe Jaroussky, Raffaella Milanesi, Emöke Baráth, Krystian Adam, Sophie Harmsen a další.
 
Výstava je zasazena do překrásných barokních sálů Clam-Gallasova paláce, který se po dlouhých letech rekonstrukce konečně otevírá veřejnosti. Tento architektonický skvost patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám Prahy a České republiky. Jedná se o jedno z vrcholných děl pražské barokní architektury a je skvělou ukázkou vrcholně barokního bydlení a způsobu života tehdejší aristokracie.
 
Rozlehlý stavební celek je tvořený v základě čtyřkřídlým barokním objektem kolem centrálního čtvercového nádvoří. K němu je připojen vstupní věžovitý rizalit v ose Karlovy ulice, schodištní věž při severovýchodním nároží a východní křídlo při zadních traktech domů, tvořících západní frontu Malého náměstí. Palácová plocha zahrnuje ještě tři menší dvory a nárožní zahradu. Monumentální vnější i vnitřní podoba paláce je dílem výstavby objektu v druhém a třetím decenniu 18. století a dalších úprav na konci 18. a v 19. století.
 
Jeden z největších barokních šlechtických paláců na světě bude využívat především Muzeum města Prahy, které tak získává kvalitní a poměrně rozsáhlý prostor pro prezentaci části své bohaté sbírky z období baroka. Zpřístupní tak veřejnosti předměty jedinečné hodnoty, ať již umělecké nebo uměleckého řemesla.
 
Slavnostní otevření výstavy proběhlo 20. října za účasti Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu, Zuzany Strnadové, ředitelky Muzea města Prahy, Daniela Freemana, spisovatele a muzikologa, Petra Václava a Ireny Hradecké, autorů výstavy, Petry Johany Poncarové, překladatelky, Václava Lukse, dirigenta Collegia 1704, Vojtěcha Dyka, herce a zpěváka.  Zahájení výstavy bylo spojeno se křtem knihy Josef Mysliveček amerického muzikologa Daniela E. Freemana, který se jako konzultant podílel na vzniku filmu Il Boemo a který se studiu života Josefa Myslivečka věnuje dlouhodobě. Daniel E. Freeman je přední zahraniční odborník na hudební kulturu v českých zemích osmnáctého století. K jeho nejvýznamnějším publikacím patří monografie o životě a díle Josefa Myslivečka, o W. A. Mozartovi a Praze a také o operním divadle Františka Antonína, hraběte Šporka. Kromě toho publikoval řadu studií o opeře a hudbě pro klávesové nástroje v osmnáctém století a o dílech Antonia Vivaldiho, J. S. Bacha a jeho synů. Vyučuje hudební vědu na Minnesotské univerzitě a je rovněž profesionálním klavíristou.
 
Freemanova kniha Josef Mysliveček je první moderní vědeckou monografií věnovanou Myslivečkovu životu a dílu, přeložila ji Petra Johana Poncarová a vychází 17. října 2022 v nakladatelství Vyšehrad. Úvodní část rekonstruuje Myslivečkův život a zkoumá pozdější vnímání jeho osudu a tvorby. Druhá část přináší podrobné rozbory jeho oper, oratorií a instrumentální hudby včetně hudebních ukázek. Zahrnuje rovněž zcela nové objevy, týkající se mimo jiné Myslivečkových kontaktů s Antoniem Salierim. Zvláštní kapitola je pak věnována Myslivečkovu vztahu s W. A. Mozartem a jeho vlivu na Mozartovu hudbu. Součástí monografie je obsáhlý poznámkový aparát a katalogy Myslivečkových vokálních a instrumentálních děl s informacemi o jejich vydání a nahrávkách.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781)