Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jolany Havelkové: Citlivá data

Do 14.1.2018 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava Jolany Havelkové: Citlivá data.

Text Martiny Pachmanové, kurátorky výstavy:

Hranice mezi soukromým a veřejným se stávají čím dál tím nejasnější. S osobními údaji se obchoduje, zvyšuje se množství více či méně skrytých kamer snímajících pohyb a chování lidí a mnozí své soukromí dobrovolně sdílejí na facebooku. Soubor Jolany Havelkové Citlivá data na  tuto situaci volně reaguje, avšak způsobem daleko subtilnějším  a nejednoznačnějším, než aby ji bylo možné označit jen jako sociálně kritickou nebo naopak voyeurskou.

Jolana Havelková vyhledává nainstalované kamery, které snímají nejrozmanitější místa v krajině, v městech či na venkově – ta frekventovaná, ale i ta, kde se dlouhé hodiny a dny kromě střídání světla a tmy příliš neděje. Kamerový systém průběžně produkuje dlouhé série snímků z různých dob dne, noci a ročních období – a právě do jeho hledáčku se Jolana Havelková snaží dostat a z něj následně snímky apropriuje. Výsledné fotografické obrazy, které autorka komponuje do vertikálních pásů sestávající ze stovek drobných snímků ve velikosti kinofilmu, jsou vizuálně mimořádně působivé. Z dálky připomínají abstraktní hru barev, světel a stínů, při bližším pohledu však lze v mozaice rozeznat konkrétní lokace (s lidmi i bez lidí) stejně jako samotnou autorku.

Jolanu Havelkovou však spíše než vizuální rozměr této obrazové struktury, kterou vytváří z upraveného záznamu systematicky zachycujícího vybrané místo po dobu dvaceti čtyř hodin, zajímá rovina osobní, avšak rovněž politická: jak se naše existence může stát veřejným „majetkem“ a jak lze monitoring zneužít. Zajímají ji ale také technické chyby v systému a podmínky, které dokonalost záznamu a jeho využitelnost narušují – například změny počasí. Obrací tak na ruby samotnou podstatu skrytých kamer. Namísto toho, aby nás tato všudypřítomná „oka“ jen nepozorovaně sledovala a narušovala naše právo na soukromí, jsou rovněž sledována; obrazy uložené v jejich digitální paměti jsou zcizeny a přetvořeny s cílem znejistit jejich nadvládu a suverenitu. Fotografie ze souboru Citlivá data, který – podobně jako časosběrné filmové dokumenty – vznikal po dobu několika let (od roku 2010), oscilují mezi věcným, dokumentárním záznamem, krajinářskou a městskou fotografií a experimentálním autoportrétem. Pro výstavu v Ateliéru Josefa Sudka byly vybrány práce z let 2012–2017.

Martina Pachmanová, kurátorka výstavy

Jolana Havelková

Působí jako externí pedagog v ateliéru Fotografie a v ateliéru Digitální média na Fakultě užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ve své tvorbě se zabývá konceptuálními projekty, fotografií a videoartem.

Studia: Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie

Samostatné výstavy (výběr od roku 2000):
2000 Kousnutí, galerie V Zahradě, Kolín
2000 Co zbylo z léta, Malá galerie České spořitelny v Kladně
2001 Krajina uvnitř a venku, galerie Samson, Lipnice nad Sázavou
2002 Dočasná setkání, galerie Václava Špály, Praha; Galerie Fiducia, Ostrava
2004 Něco o mně, galerie Raketa, Ústí nad Labem
2006 Záznamy a deníky, Festival Boskovice, Muzeum Boskovicka
2007 Veselka, mail-artový projekt
Skupinové výstavy (výběr od roku 2000):
2000 Hledání vlastního prostoru, Místodržitelský palác, Brno
2000-2001 Akt v české fotografii, Císařská konírna Pražského hradu, Praha; Muzeum umění Olomouc
2002-2004 Akt v české fotografii 1960-2000, Fotobienále – Měsíc fotografie, Moskva; České centrum v Paříži; Měsíc fotografie, Umělecká beseda slovenská, Bratislava
2005 Hudba ve výtvarném umění, galerie V Zahradě, Kolín
2004 On our way, Studio Thomas Kellner, Siegen, Německo
2005 Česká fotografie 20. století, Městská knihovna, GHMP, Praha
2004-2006 Autoportrét, Malá galerie České spořitelny v Kladně; galerie Františka Drtikola, Příbram
2006 Autorské knihy, Langhans Galerie Praha
2007 Intimní život globální vesnice, Mobile Video Art, uvedeno na Festivalu současného umění Praha, Galerie Vernon Projekt
2007 Fotogenie identity, Měsíc fotografie, Bratislava
Kurátorské projekty (výběr):
1993-2007 Fotografický festival Funkeho Kolín
2000 Bedřich Grünzweig, Galerie In Focus, Kolín nad Rýnem, Německo


Další aktivity (výběr):
Kniha autorských fotografií o Kolíně s textem Josefa Škvoreckého, nakladatelství Kant, 2001
Spolupráce na televizním filmu Fotograf František Drtikol (režie Jiří Holna, 2000)
Publikace Mezi nebem a zemí – fotograf Bedřich Grünzweig, Kovalam, 1999

Literatura (výběr): 
Vladimír Birgus, Jan Mlčoch: Akt v české fotografii, s. 173, nakladatelství Kant, Praha, 2000
Martina Pachmanová: Dočasná setkání, katalog k výstavě, galerie Václava Špály, Praha, 2002
Kamil Nábělek: Něco o mně, katalog k výstavě, galerie Raketa, Ústí nad Labem, 2004
Vladimír Birgus, Jan Mlčoch: Česká fotografie 20. století, s. 131-132, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a nakladatelství Kant, Praha, 2005
Josef Moucha, Helena Musilová: Fotogenie identity, obálka, s. 288-293, nakladatelství Kant a Pražský dům fotografie, o.p.s., Praha, 2006Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jolany Havelkové: Citlivá data