Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jiřího Davida „Seppuku, bílý penis a slepý dalekohled“

2. 6.-10. 7. / Galerie SPZ / Instalace

Do 10.7.2020 bude v galerii SPZ, Pštrossova 8, Praha 1, přístupná výstava  Jiřího Davida „Seppuku, bílý penis a slepý dalekohled“.

Instalace pod výše uvedeným názvem v sobě zahrnuje několik možných rovin interpretace. Jednou z nich je například poloha, kdy obsah obrazu Bílý penis je ambivalentně pozorován bílým, ale slepým dalekohledem (černá skla). Jiná rovina instalace se vztahuje k seppuce, neboli harakiri, jež metaforicky ve svých schématech vykonávají rituální mužskou sebevraždu. Sebevraždu, která v sobě nese z hlediska evropských měřítek nesnesitelnost, krutost i vůli. V kontextu ke slepému dalekohledu a Bílému penisu je zde i jistý druh černého humoru, ale i v jisté míře polemika nad současným postavením muže v umění. Další roviny, jež se vzájemně prolínají nechávám již na divákovi. (Jiří David)

Vlajka:
Marius Lut / Untitled (protest black puffer) (pozn.MF: vlajku jsem žel zapomněl vyfotit)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jiřího Davida „Seppuku, bílý penis a slepý dalekohled“