Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jiří Matějů: ϕurlicht

Do 21. 5. 2023 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Jiřího Matějů: ϕurlicht.

„Jiří Matějů zachycuje svět zkušeností, dění i toho, co se teprve stane. Zobrazuje realitu možného a vydává se bloudit do míst, kde je potřeba metafor. Pracuje s tou nejpůsobivější z nich, se světlem, a používá přitom např. speciální pigmenty, díky nimž se obrazy mění v závislosti na úhlu pohledu. Světlo je podle Jiřího Matějů zdrojem všeho ve světě (Urlicht – Prasvětlo) a umožňuje nám se ke všemu vztahovat.

Při tvorbě děl vychází z harmonie a matematicko-fyzikálních propočtů a vkládá do nich množství filozofických, teologických či vědeckých symbolů z různých staletí a civilizací a drží se čisté, minimalistické formy nezatížené ničím příliš popisným. Jiří Matějů záměrně nechává vše v nedořečené rovině, protože nejdůležitější je pro něj divákova intuice, kterou podněcuje. Usiluje o provázanost poznatků vložených do jeho děl s osobními asociacemi, o to, aby se divák rozpomínal, i o kultivaci Já. Snaží se popsat svět tak, aby si divák uvědomil, že skutečnost není jen to, co pozoruje kolem sebe, nebo to, co si osvojil, ale že ji tvoří i on sám svou vlastní jedinečností, ať už se pod ní skrývá to, čím byl a je, to, o čem sní, nebo to, co si zrovna myslí.“

Kurátor Jan ČejkaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jiří Matějů: ϕurlicht