Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy: Jiří Hölzel / UGBADQ (cyklus start-up)

Do 21.1.2018 bude v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1, v přízemí vzadu, přístupná výstava Jiří Hölzel / UGBADQ (cyklus start-up).

#StartUp Výstava ústeckého multimediálního umělce Jiřího Hölzela uvádí další, tentokrát již sedmý cyklus Galerie hlavního města Prahy pro mladé umělce – Start Up. Koncepce série následujících pěti výstav má ambici zprostředkovat introspektivní sondu do nelehké pozice nastupující generace, jejíž životy se pozvolna přesouvají do prostředí nehmotné reality sociálních sítí, která se stává dominantním komunikačním a sociálním nástrojem.

#„UGBADQ“ Tvorba Jiřího Hölzela je v prostředí virtuální reality, kam čím dál ochotněji transponujeme více a více svých sociálních aktivit, pevně ukotvena. Zabývá se mechanismy těchto přesunů a s nimi spojenými deformacemi v nových médiích, ale také těmi, které vznikají při zpětném procesu v naší materiální realitě, v našich fyzických životech. Také v aktuálním díle „UGBADQ“ usiluje Jiří Hölzel o zpřítomnění důsledků deformativního vlivu sociálních sítí a obecně všech virtuálních médií zejména na nejmladší generaci jejich uživatelů. S nástupem nových technologií se přirozeně setkáváme se situacemi, ve kterých je přímo vyžadována znalost určitých kódů a mechanismů, bez kterých bychom byli zcela dezorientováni. Název výstavy je odkazem na jeden z typických mechanismů, který si internetová generace již dávno zautomatizovala (v případě pochybností je první volbou vždy Google).

#manipulace Navazujícím tématem, které je rovněž přítomné ve všech tvůrčích výstupech Jiřího Hölzela, je manipulace v umění jakožto obraz určitých společenských procesů, spočívajících v latentním ovlivňování našeho chování různými druhy mocenských struktur. Autor k tomu ve své diplomové práci uvádí: „Vždy mě fascinovalo, jak nemožné je odhalit, rozpoznat a dekódovat špatně fungující systém, když nemáte možnost porovnání. Jak snadné je se těmto manipulacím podřídit a smířit se s nimi, a přistoupit tak na mocenskou hru a dodržovat podivná pravidla, se kterými jako dítě nemůžete nic udělat.“ Dále Jiří Hölzel zmiňuje základní mechanismy, které na uživatele sociálních sítí působí manipulativně a adiktivně, neboť je neustále udržují ve stresujícím pocitu, že jim něco uniká: „gamifikace“ (herní prvky), „ranking“ (systém hodnocení známý také jako „lajkování“) a „non-stop notifikace“ (bezodkladné upozornění na novou zprávu, událost či příspěvek).

#glitch V díle „UGBADQ“, se médiem/technologickým nástrojem stává fenomén „glitche“ – chyb a nepřesností ve virtuálním obraze. Glitch v této situaci vzniká samovolně coby vedlejší produkt nedokonalého vykreslování trojrozměrných dat při tvorbě 3D modelu prostoru galerie ze záznamu pořízeného běžnou aplikací z mobilního telefonu. 3D model galerijního prostoru je umístěn do virtuálního prostředí Google Maps. Tyto (výpočetní) chyby přenáší autor zpět do fyzické reality galerie. Tyto glitche – šmouhy, nepřesnosti v architektuře, zkroucené zářivky apod. – převedené do reálného prostředí tvoří jakýsi průsak této virtuální deformace do reálného světa.

#petricek Výstavu doprovodil filosof Miroslav Petříček svou glosou o existenci umělce jakožto „chyby v programu“.

#bio Jiří Hölzel letos absolvoval studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Ateliéru interaktivních médií Pavla Kopřivy. Žije a pracuje v Ústí nad Labem.

Kurátorka výstavy: Jitka Hlaváčková Texty: Jitka Hlaváčková, Miroslav Petříček Grafické řešení: Marek Fanta Redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková Překlad: Stephan von Pohl Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová Vzdělávací program, vedoucí: Lucie HaškovcováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy: Jiří Hölzel / UGBADQ (cyklus start-up)