Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jednoty umělců výtvarných: Opět po roce

14. 6.-26. 6. / Nová síň / Malba

Do 26.6.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jednoty umělců výtvarných: Opět po roce.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza.

Výstava obrazů a soch současných členů spolku Jednoty umělců výtvarných.

Prague Auctions ve spolupráci s JUV pořádá každoroční salon členů v Galerii Nová síň.
Na letošní výstavě je zastoupeno na třicet autorů svými pracemi z posledních pěti let.

Dnešní Jednota umělců výtvarných má 35 členů. Vedení JUV je v současnosti takto složeno: předseda Josef Achrer, místopředseda Bohunka Waageová, členové výboru: D. Halata, J. Štědra, V. Benedikt, V. Sokol, M. Černík. Tajemnicí výboru je M. Kofránková.

Cílem Jednoty je dát prostor všem směrům a všem generacím, nehledat to, co jednotlivé tvůrce rozděluje, ale naopak stavět na tom, co je spojuje. Neboť není důležité kdo kdy a co pro kterou vládnoucí garnituru udělal, jak byl nahoře oblíben, jaké měl zakázky, kolik za ně dostal, ale jen to, jak poctivě své dílo vytvořil.

Pravá úcta k tradici a zejména ke kulturní tradici vlastního národa probouzí potřebu v této tradici dále pokračovat a přidat něco nového k tomu, co považujeme za součást odkazu minulých generací.

Členy Jednoty umělců výtvarných byli význační umělci několika generací. Jednota vznikla před více než sto lety, kdy význačné osobnosti výtvarného umění generace Národního divadla odešli z Umělecké Besedy. Jednota vznikla z opozice na současnou situaci ve vedení Umělecké Besedy. Bylo rozhodnuto založit nový spolek sdružující výtvarníky a navazující na české tradice, které v té době byly některými kritiky nezodpovědně zlehčovány. Byl to Josef Václav Myslbek, který navrhl název spolku zřejmě proto, aby již ze jména spolku bylo patrné, že tvorba jeho členů bude v ideové souvislosti s vlasteneckým spolkem Jednoty umělců výtvarných, založeným z ideálů roku 1848 a z iniciativy vlastenců, jakými byl například velmi aktivní Josef Mánes (sám navrhl členskou legitimaci a prémie). První valná hromada se konala 28. března 1898 a podle prezenční listiny se jí zúčastnilo třicet výtvarníků. Ustavující schůze se uskutečnila 6. dubna 1898 a prvním starostou byl zvolen J. V. Myslbek, prof. F. Ženíšek byl zvolen jeho zástupcem a E. K. Liška zastával funkci jednatele. Za zakladatele Jednoty umělců výtvarných bych chtěl uvést alespoň ty nejvýznamnější zástupce. Patří k nim především: V. Brožík, V. Hynais, F. Ženíšek, M. Aleš, J. V. Myslbek, E. K. Liška a J. Bubeníček.

V době svého vzniku doprovázela nově vznikající spolek řada skeptických předpovědí o jeho životnosti. Jednota však upevňovala svoji pozici i díky své vazbě na národní kořeny a tvorbě, která byla srozumitelná pro nejširší veřejnost. Brzy začali přecházet výtvarníci i z jiných výtvarných spolků.

Po dvou letech patřili k činným členům kromě zakládajících L. Marold, O. Lebeda, V. Jansa, O. a J. Bubeníčkové, E. Dítě, F. Herčík, arch. K. Hilbert, L. Kuba, A. Mucha, H. Schwaiger, A. Vlček, Č. Vosmík, J. Schikaneder, H. Emingerová později pak S. Lolek, F. Kaván, A. Kalvoda, R. Havelka a J. Panuška.

Vše nově vznikající většinou vykazuje i velkou životaschopnost a aktivitu. To v plném rozsahu platilo i o nové Jednotě, která uspořádala řadu velmi úspěšných výstav a od roku 1903 vydávala i svůj vlastní časopis „Dílo“.

Jednota umělců výtvarných během svého stoletého trvání procházela různými obdobími a lze říci, že přežila všechny změny, ke kterým v tomto bouřlivém století v naší zemi docházelo.

Svoji původní náplň činnosti obnovila roku 1990. Do nového období vstupovala Jednota umělců výtvarných se snahou navázat na tradice minulosti, vyvarovat se omylů, sdružovat umělce různých generací, různého výtvarného zaměření, s cílem přispět k rozvoji a uznání našeho výtvarného umění nejen u nás, ale i v zahraničí.

http://www.juv-novasin.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jednoty umělců výtvarných: Opět po roce