Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Je mi 100 let – 100 let školy SUPŠ a VOŠUP

21. 10.-18. 11. / SUPŠ a VOŠUP (škola) / Design

Do 18. 11. 2021 bude v galerii školy SUPŠ a VOŠUP, Žižkovo náměstí 1, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Je mi 100 let – 100 let školy SUPŠ a VOŠUP.

21. října 2021 slavila škola 100 let od svého založení. Výstavu zahájila po tradici koncertem na schodech, slovo ředitele školy uvedl trombónový orchestr, nechyběl ani vzácný host.

Celá škola žije výročím, výstava vzpomínající na časy minulé i představující současnost probíhá po celé budově školy.

O škole SUPŠ a VOŠUP:

Škola byla založena 7. října 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Po dobu své existence několikrát změnila název, její zaměření však zůstávalo vždy v zásadě stejné. Jde o školu uměleckoprůmyslovou, zabývající se oblastí tvorby interiéru a užitého umění. Škola postupně sdružovala různé studijní obory, z nichž některé byly časem přejmenovávány, některé zanikly a jiné byly zřízeny. Teprve v šedesátých letech se skladba oborů školy ustálila a od těch dob trvá podnes již bez významných změn.

V nynější době najdeme v krásné budově architekta Františka Vahaly na Žižkově náměstí osm vzdělávacích programů: Design nábytku a interiéru, Tvorba nábytku a interiéru, Propagační grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Řezbářství a produktový design, Užitá malba, Výstavní a prostorový design. Studuje zde okolo tři sta padesáti studentů. Přijímáno je po deseti studentech pro každý umělecký vzdělávací program, pro vzdělávací program Tvorba nábytku a interiéru dvacet uchazečů.

Zvláštností školy je, že sdružuje obory, které jsou svou technologickou povahou rozdílné, svou působností však směřují všechny do sféry jediné. Záměrem zakladatelů školy bylo postihnout oblast tvorby interiéru a hmotné kultury v celé šíři, po vzoru výmarského Bauhausu, z jehož programu převzala škola myšlenku sepětí řemesla a umění.

Součástí školy je od roku 1996 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová se vzdělávacími programy Design herních předmětů, Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky a Řezbářství a restaurování dřeva. Škola připravuje studenty na tvůrčí činnost v oblasti užitého umění, kde je kladen důraz na dokonalé zvládání uměleckého řemesla a designu. Uvedené obory ve stejné specializované podobě na vysokých školách neexistují.

Základní koncepce a program školy vycházejí z názoru, že není kvalitního umění bez kvalitního řemesla. Umění, jež není zvládnuto po stránce řemeslné, bývá historií rozpoznáno jako neumění. Není důvod domnívat se, že právě dnešní doba na tomhle něco změní. V projevech civilizace však nelze přehlížet názory směřující ke zpochybnění těchto hodnot. Proto cítíme jako naši základní povinnost bránit umění před neuměním a solidní umělecké řemeslo před diletantismem.

K tomu je škola vybavena kvalitními ateliéry a dílnami s veškerou potřebnou technikou a řadou specializovaných učeben a pracovišť, kde se o vzdělávání studentů stará více než padesát praktických a teoretických pedagogů. Většinu sboru tvoří výtvarníci a techničtí odborníci. Všem studentům je trvale přístupný internet a rozsáhlá studijní knihovna. K relaxaci slouží plavecký bazén a bowlingová dráha.

V podstatě je cíl našeho snažení prostý – dělat dobrou školu. Za ideální budeme považovat stav, kdy tato škola nebude kulturní vkus veřejnosti pouze vnímat a odrážet, ale v souladu s odkazem jejích zakladatelů také spoluutvářet.

Mgr. Pavel Kovářík
ředitel školyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Je mi 100 let – 100 let školy SUPŠ a VOŠUP