Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jaroslavy Kadlecové a Petry Ottkowski: Rámování světlem

10. 9.-4. 10. / Galerie kritiků / Malba

Do 4.10.2020 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Jaroslavy Kadlecové a Petry Ottkowski: Rámování světlem.

Konfrontační výstava vyjadřuje základní vztahy výtvarného umění k architektuře. Obě umělkyně spojuje fenomén využití světla a barvy k tvarové modelaci děl.

Petra Ottkowski vyjadřuje spíše objektivní prostor situačních zátiší.

Narozena 1967 v Münsteru, žije a pracuje v Lipsku. V roce 2005 absolvovala magisterské studium malby na HGB Leipzig u prof. Arna Rinka, je držitelkou několika významných mezinárodních ocenění. Její malby, založené na geometrické abstrakci, usilují o objektivní výraz prostoru v situačních zátiších. Autorka ho pojímá jako dějiště procesuální události v atmosférických proměnách. Přesná konstrukce tvaru v kombinaci s živým světlem vytváří obrazům jedinečnou atmosféru v jemně volených barevných valérech. Kubizující geometrické segmenty prostoru jsou roztroušeny v mnoha směrech ve vlastní osobité perspektivě. Zátiší vypadají atmosféricky, ale přivádějí nás do živé architektury, kde odraz světla z vícero světelných zdrojů se odehrává v posunech tvarů a optických iluzích, zahrnujících až snové prvky. Autorka vyrovnává emocionální a racionální stránku díla, což vyjadřuje jeho výjimečnou hodnotu.

Jaroslava Kadlecová je absolventka AVU, sochařského ateliéru Jiřího Příhody a malířského ateliéru Vladimíra Skrepla.

Narozena 1987 v Českých Budějovicích, ukončila studium v roce 2014 v ateliéru malby II. prof. Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Pracuje s náhodně nalezenými i jinak získanými průmyslovými materiály a umělými hmotami, vytváří z nich reliéfy, objekty či celé instalace přímo pro dané prostředí. V jejích obrazech a objektech se prolíná rytmus moderní architektury s typicky městskými prvky. Zásadní je pro ni vazba na současnou expresivní architekturu a zřejmá je i historická návaznost na českou Skupinu 42, jež v době modernismu vycházela z okouzlení městem a jeho technickým pokrokem. Autorka reaguje na životní prostředí prostřednictvím propojení různých hmot, tvarovaných v ploše i prostoru v živě barevných konfiguracích. Klade důraz na blyštivé a leštěné povrchy svých děl s použitím industriálních laků, epoxidových pryskyřic. Lesk povrchu se stává přímou ideovou reflexí vizuální identity díla. Poslední práce jsou inspirované krajinou, vyjádřené v abstraktních kompozicích s figurálními prvky.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jaroslavy Kadlecové a Petry Ottkowski: Rámování světlem