Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy: Jaroslav Rössler / fotografie, kresby, malby

12. 9.-20. 10. / Galerie Artinbox / Fotografie

Do 20.10.2017 bude v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jaroslav Rössler / fotografie, kresby, malby.

Letos uplynulo 115 let od narození Jaroslava Rösslera /1902 – 1990/, jednoho z nejvýraznějších tvůrců české a světové fotografie, nejtalentovanějšího žáka Františka Drtikola. Výstava v Artinbox Gallery v Praze představuje sedmdesát významných prací z rodinného archivu a soukromých sbírek od r. 1923 až do počátku 70. let minulého století.

Jaroslav Rössler byl jedním z nejvýznamnějších tvůrců českých a světových dějin umění 20. století. Narodil se ve Smilově v roce 1902, zemřel v Praze ve věku 87 let, poté, co žil a tvořil v rámci téměř všech důležitých uměleckých období 20. století ve střední Evropě – od pozdního rozkvětu symbolismu až po počátky psychedelické vize šedesátých a sedmdesátých let. Výstava v Artinbox Gallery představuje Rősslerovy fotografie, kresby a malby, z období od roku 1923 až po začátek 70. let 20. století.

Rösslerovi bylo patnáct let, když se stal žákem v ateliéru Františka Drtikola – excentrického mistra fotografa, který už v té době požíval značné slávy. Byla to éra nepokojů a změn v uměleckém světě. Velké množství nových vjemů a informací – časopisy, knihy, výstavy, divadla, měly velký vliv na mladého muže, který přišel z malého českého města Smilov do úžasné středoevropské metropole, jakou tehdy Praha byla. V roce 1917, ve vzrušující atmosféře modernistické scény pražských umělců, začal pronikat do tajů fotografického řemesla. Také si začal pro sebe kreslit, malovat a fotografovat – už tehdy dosahoval kompozic nejvyššího vkusu a kvality. Jako 21letý, poté co důkladně vstřebal filozofická a ideologická témata té doby, vytvářel kubisticko-futuristické obrazy a fotografie. Abstrakce v mnoha formách pak zůstala v centru estetického zájmu po celý jeho život.

Rössler ve své tvorbě absorboval klíčové prvky avantgardy: německý expresionismus, dadaismus, italský futurismus, kubismus, ruský konstruktivismus a francouzský surrealismus. V roce 1920 vznikla v Praze umělecká skupina Devětsil. Zakladateli byli básník Vítězslav Nezval a spisovatel Karel Teige. Devětsil přinášel do umění modernitu ve všech formách, spojil se s tím, co bylo později nazýváno poetismus. Filozofické a ideologické základy tohoto hnutí měly hluboký vliv na všechny aspekty designu, typografie, umění, architektury a fotografie – zejména v kolážích, básních a fotomontážích. Jaroslav Rössler byl Teigem v roce 1923 přizván, aby se stal jedním z nejmladších členů a zároveň jediným fotografem Devětsilu. V roce 1933 byla jeho tvorba součástí výstavy Devětsilu v Rudolfinu, jednalo se o výběr experimentálních a abstraktních prací, s kompozicemi charakterizovanými plochými geometrickými povrchy a konstrukcemi světla a stínu. Byla to vysoce náročná díla, která formovala poetický konstruktivismus.

V Drtikolově ateliéru se Rössler seznámil se svou budoucí ženou Gertrudou. V roce 1926 se jim narodila jediná dcera Sylva. V letech 1927-1935 Rössler s rodinou přesídlil do Paříže, rodinu živil pracemi pro reklamní ateliéry Manuel Freres, Studio Piaz a Lorelle. Jeho reklamní fotografie z té doby jsou nyní považovány za umělecká díla.
Rösslerovo nepřetržité tvůrčí experimentování od konce války až do jeho smrti v roce 1990, vytváří fascinující dílo: imaginární krajiny, abstraktní světelné kompozice, negativní a vícenásobné expozice, solarizace, fotografování skrz křišťálový hranol… Každá kompozice obsahuje jistou podobu pravdy – lidskou pravdu, filozofickou pravdu, intelektuální pravdu, estetickou pravdu, univerzální pravdu. Ve všech těchto pravdách je ukryto nesmírné množství krásy – hluboké a přesvědčivé.

Suzanne Pastor, Praha, září 2017

kurátorky: Suzanne Pastor, Nadia Rovderová
technická spolupráce: Daniela Havránková, Jaroslav Vít, Antonín Vrňák, Philippe JosephFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy: Jaroslav Rössler / fotografie, kresby, malby