Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jaromíry Němcové: START STOP

Do 3.10.2018 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Jaromíry Němcové: START STOP. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Výběr z její tvorby připravila kurátorka Marie Birchler Suchánková.

Ve volbě názvu výstavy START STOP si autorka pohrává se slovní hříčkou v těchto dvou slovech obsaženou – stART sTOP, což mi připomíná fotografii, na které stín autorky pošťuchuje stínem klacíku splasklou duši z kola ve tvaru ledviny. — Poprvé na mne Jaromíra Němcová zapůsobila, když kolem mne cestou z družiny prosvištěla metajíc hvězdy a přemety. — V Černošicích, kde jsme obě vyrůstaly, jsme chodily do Lidušky k sochařce Marii Borkové, která nás zavčasu formovala a myslím, že pro nás obě byla tím největším pedagogem. — Metala přemety nejen Jaromíra Němcová, ale i následující dekády… — Nyní prožívá Jaromíra Němcová jakousi uměleckou renesanci, oproštěnou od témat spjatých s předchozí 13letou pedagogickou činností na Fakultě restaurování v Litomyšli. Je jí umožněno vstřebávat impulsy ze současného bytí a odlehčovat je uměleckými experimenty, jak trojrozměrnými, tak sérií grafik nebo obrazů. Přeji Mirce ze srdce, aby dosáhla top, dříve než bude stop.

Jaromíra Němcová (*1959) vystudovala v roce 1986 sochařství na AVU u prof. Stanislava Hanzíka. Od ukončení Akademie se věnuje volné tvorbě a pravidelně vystavuje v oboru sochařství, grafické techniky a malby. Tvorba autorky byla dočasně přerušována mateřstvím, pečovatelskou, pedagogickou a restaurátorskou činností, a snad si opět najde cestu k větší a větší uvolněnosti. — Práce Jaromíry Němcové je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Oblastní galerie v Liberci a mnohých privátních sbírkách doma i v zahraničí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jaromíry Němcové: START STOP