Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jan Wojnar (1944 – 2014): Celek jsoucna, jsoucí v celku

6. 3.-2. 8. / Museum Kampa / Kresba

Do 2.8.2020 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v 1. a 2.patře zajímavá a krásná výstava Jan Wojnar (1944 – 2014): Celek jsoucna, jsoucí v celku.

Průvodní text kurátorky Heleny Musilové:

Jan Wojnar (1944–2014), někdy označovaný jako „nejradikálnější konceptualista v Československé a České republice“, vizuální básník, autor obrazů, objektů, konceptuálních fotografických sérií, fotogramů a autorských knih, od konce šedesátých let realizoval celou řadu sérií, v nichž se dotkl mnoha problémů a témat řešených světovým konceptuálním uměním. Ve svých realizacích skrze textová sdělení modeloval určité situace, vizualizoval vztahy mezi jednotlivými prvky a skupinami okolního světa. V jiné skupině děl rozvíjel ideje vycházející z umění geometrie a konkretismu, které však posouval směrem definování zejména duálních vztahů (často řád a jeho porušení, tedy náhoda a /řízený/ chaos; pevná a měkká struktura). Obecněji, Wojnarovo dílo v sobě mnohdy obsahuje racionální a konkrétní tendence, ovšem transformované skrze konceptuální přístup.
Zmiňované radikální propojení řádu a náhody představují od poloviny sedmdesátých let vznikající Přesýpací básně (uzavřené boxy s pískem přesýpajícím se po autorem vytvořené struktuře dávající jim vždy jinou podobu); významná je dlouholetá série Mřížkových básní propojující existující formy (nalezené fotografie, drobné předměty aj.) a na jejich základě nově definované struktury umožňující nahlížet na existující svět odlišným způsobem. Velkou pozornost věnoval Wojnar i fotografii, mezi inovativní soubory patří např. autofotogramy vzniklé postupným osvěcováním papíru a také řada děl, v nichž Wojnar pomocí fotografie analyzuje určitou událost nebo situaci (čtení textu, pád ze stromu).
Obecně dílo Jana Wojnara charakterizuje důraz na procesuálnost, komplexnost analýzy určitého problému a na detailně propracované provedení výstupů a estetické řešení finální realizace, což z Wojnara, na rozdíl od jiných konceptuálních tvůrců, dělá autora atraktivního pro diváky. Wojnarovým sice nikde neformulovaným, ale z jeho celoživotního díla zřetelným záměrem je iniciovat změnu chápání a vnímání okolní reality; ať přímým zapojením diváka do „hry“ s uměleckým dílem, či iniciací nových myšlenkových postupů, odlišných od těch, které každodenně používáme.

Výstava a doprovodná monografie poprvé komplexně představují celoživotní dílo Jana Wojnara. Vznikly ve spolupráci s rodinou Jana Wojnara a Galerií výtvarného umění v Ostravě.

Vesmír je nějakým způsobem konstruován a já se snažím, aby má tvorba byla v souladu s touto konstrukcí.
Jan Wojnar, 2. ledna 2004

kurátorka: Helena Musilová

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch. a Zdeněk.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jan Wojnar (1944 – 2014): Celek jsoucna, jsoucí v celku