Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jan Tichý: Kresba & Jiří Wackermann: Fotografie

22. 5.-8. 7. / Café Kampus / Fotografie

Do 8.7.2018 bude v Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Jan Tichý: Kresba & Jiří Wackermann: Fotografie.

Společná výstava výtvarníka Jana Tichého a fotografa Jiřího Wackermanna v Café Kampus vznikla z náhodného, leč určujícího setkání. Před několika lety se tvůrci setkali na kolektivní výstavě v chebské galerii G4: z náhodného sousedství vzešel rozhovor, z „pohledu přes plot“ vědomí jisté spřízněnosti vystavených prací, a odtud nakonec i myšlenka společné výstavy. Zde prezentované práce nebyly vytvořeny k danému záměru, nýbrž jsou vybrány z volné tvorby obou umělců a setkávají se ve společném prostoru – ať už k výmluvnému dialogu nebo mlčenlivě souhlasnému spolubytí. Je to na nich – a ovšem také, ba především, na divákovi.

Jiří Wackermann, narozen 1955 v Roudnici n.L., studoval a pracoval v Praze, později pobýval střídavě v České republice a ve Švýcarsku. Od r. 1998 žije trvale ve Spolkové republice Německo. Ve své fotografické tvorbě navazuje na východiska a vlivy z mládí (surrealismus, magický realismus) a pohybuje se přitom mezi fantazijní obrazností a prostým optickým lyrismem. Ve svých nalezených i sestavených obrazech zůstává stále věrný tradici černobílé fotografie a pracuje nadále klasickými fotochemickými postupy (negativ–pozitiv). Postupné vypracovávání obrazu v pozitivní fázi je mu důležitou složkou tvůrčího procesu, chápaného jako „činná kontemplace”. Profesně se zabývá neurofyziologickým a psychofyziologickým výzkumem. V roce 1992 založil firmu Neuroscience Technology Research s.r.o., která se orientovala na vývoj softwaru pro klinickou a experimentální neurofyziologii. V letech 1998 až 2014 působil v Institutu pro hraniční oblasti psychologie a duševního zdraví v Německu.

Jan Tichý se narodil v roce 1962 v Kolíně. Po maturitě na místním gymnáziu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde působil v ateliérech prof. Jiroudka a doc. Karmazína. Během studií AVU, která dokončil v roce 1989, strávil jeden rok Královské akademii Antverpy v Belgii. Věnuje se převážně malbě krajin.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jan Tichý: Kresba & Jiří Wackermann: Fotografie