Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jan Měřička: …vyhasla ohně kouř…

Do 26. 2. 2022 bude v Galerii Jilská 14, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jan Měřička: …vyhasla ohně kouř…

Otevřeno středa – sobota od 14 do 19 hodin.

Výstavou tematizuje Jan Měřička (nar. 1955) stopu zaniklého života v různých rovinách – smrková monokultura, kultura řasy v rybníku, rituály spojené s koncem života. Smrkový les vnímáme jako nedílnou součást našeho životního prostředí, uklidňující temně zelený prostor. V procesu jeho odumírání, jakým je nyní kůrovcová kalamita se objevuje skrytá anatomie stromů, tvary zneklidňuijící, nezvyklé, ale zvláštním způsobem přitažlivé jedinečné. Haldy odřezaných větví vytvářejí zvláštní mikrosvěty s neidentifikovatelnými procesy probíhajícími v jejich útrobách. Jednoduché lineární kresby padlých smrkových kmenů a větví autor vrství přes sebe podobným způsobem jak asi vznikaly a tiskne na ekokarton, vyrobený z dřevní smrkové hmoty. Iluze prostoru vzniká až setkáním vytištěných kresebných struktur.

Výstava představuje tři možné obrazové cesty, které kontinuálně vychází z autorovy předchozí tvorby. Jejich formálním jazykem je vždy obrysová kresba a následně soutisk v serigrafii. Jejich obsahovým zdrojem je vysledovaná nenápadná POMÍJIVOST – přírodních struktur, společenských rituálů. Východiskem Jana Měřičky je systematické důkladné sledování vnitřních struktur tvarů a procesů, jejich zákonitostí, které se lidskému oku mohou jevit jako nesmyslné, nelogické, tajemné. Rozpor mezi logikou struktury, která se ve skutečném světě proměňuje, až se časem zcela vytrácí, a tajemstvím této struktury v obraze – „zahalení“ nebo zastření jejího „čtení“ je klíč k pochopení autorových serigrafií.
 
I. cyklus: OHNĚ – struktury z „chrastí“ a „roští“, v nichž těžce hledáme jejich vlastní řád; serigrafie, které „zastavují“ proměnlivé „chvění“ kouře a postupné vršení nahromaděného suchého dřeva; „ohně“ jsou logickým vyústěním zájmu o katastrofické nebo opakované přírodní živelné procesy
II cyklus: LESY, MÁJE A SMRKY – křehká vnitřní architektura stromů je narušena usycháním, usycháním náhodným a způsobeným činností člověka; oba procesy autora zajímají; kostry stromů v jeho serigrafiích mohou odhalit svou individualitu, utajenou strukturu, řád, který se jeví chaotický, ale není
III. cyklus: RITUÁLY – lidská gesta, pohyb člověka ukotvený ve skupinovém rituálu se vyprazdňuje, z figury se stává znak, díky němuž autor dokáže vystavět obraz na první pohled o nesmyslném pohybu, „mapu lidí“, grafiky o vyprázdněnosti skupinového lidského počínání
 
Kurátorka: Eva Bendová


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jan Měřička: …vyhasla ohně kouř…