Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jamming

16. 3.-1. 5. / DOX / Kresba

Do 1.5.2017 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná výstava Jamming.

Výstava Jamming v Centru současného umění DOX představuje obrazy experimentálního výtvarného projektu stejného názvu, ve kterém společně tvoří umělci s mentálním hendikepem a umělci postižení akademickým vzděláním. Projekt si klade za cíl prolomit bariéry mezi lidmi s mentálním hendikepem a bez něj a zároveň přenést princip hudebních improvizací – jam session – do oblasti výtvarného umění.

Projekt Jamming vznikl v roce 2014 jako spolupráce mezi Výtvarnou dílnou Inventura, kterou založil nizozemský výtvarník Otto Kouwen, a malířem Mirkem Kaufmanem. Od roku 2016 řídí projekt Jamming nově vzniklý spolek Barvolam.

Hlavním konceptem projektu je přinést do malířství princip jamování, který je běžný zejména v hudbě. Prostřednictvím jam sessions tvůrci ukazují, že několik malířů se může podělit o jedno plátno a ignorovat přitom hranice mezi „profesionálním“, „amatérským“ nebo „outsider“ uměním. Projekt chce zároveň dokázat, že lidé s mentálním hendikepem i ti bez něj nemusí žít v oddělených světech.

„Smysl vidíme především v samotném procesu vytváření díla, kdy jsme všichni rovnocennými partnery. Tvorba z oblasti art brut, tedy tvůrců s různou mírou mentální odlišnosti, byla vždy inspirací pro celou řadu umělců svou spontánností a autenticitou. Při Jammingu je ale inspirace oboustranná – profesionální tvůrci přinášejí výtvarníkům s hendikepem nové podněty a obě strany si nenásilně osvěžují zaběhané pracovní postupy. Je to tedy dobrodružství pro všechny zúčastněné,“ vysvětluje Mirek Kaufman.

„To, že je někdo postižen mentální poruchou, ještě nevypovídá nic o jeho talentu. Naší snahou je podporovat kreativitu, vzájemné pochopení a toleranci k jinakosti,” doplňuje Otto Kouwen.

Na projektu Jamming spolupracovali účastníci Výtvarné dílny Inventura a další umělci s mentálním hendikepem nebo autismem, profesionální malíři z České republiky i zahraničí, studenti Akademie výtvarných umění v Praze a umělci s chronickým psychiatrickým onemocněním z projektu A.R.T.

Výstava v Centru DOX představuje obrazy vytvořené během posledních tří let existence projektu. Způsob, jakým výtvarníci díla vytvářeli, shrnuje kurátorka výstavy Terezie Zemánková následovně:

„Jamming na sebe bere formu kolektivního rituálu – živelného, spontánního, a přece usměrňovaného zákony ,kmene’. Účast každého aktéra je limitována časem a společným prostorem plátna, na kterém navazuje na to, co před ním vytvořili ostatní. Každý tu musí popřít své ego a nechat se strhnout vlnou společné energie sycené živelnou radostí z malby.“

Kurátorka výstavy: Terezie Zemánková

Stálý tým projektu Jamming tvoří: Dagmar Filípková, Mirek Kaufman, Otto Kouwen, Marie Kůsová, Vladimíra Müllerová

Hosty projektu jsou: Renáta Drábková, Šárka Hojaková, Hana Chmelíková, Hilde Irene Knutsen, Lukrécie, Kateřina Novotná, Ladis Pachmuch, Ladislav Svoboda, Eva Štefková

DOPROVODNÝ PROGRAM

23. 3. a 20. 4. | 18:00 – 20:00
VEČERNÍ JAMMING – výtvarná dílna založená na principech tvorby umělců z projektu Jamming vedená Mirkem Kaufmanem a Otto Kouwenem

19. 4. a 26. 4. | 17:30
Komentovaná prohlídka k výstavě Jamming s Mirkem Kaufmanem a Otto Kouwenem, zdarma k platné vstupence, rezervace nutná na rezervace@dox.cz

8. 4. | 14:00 – 17:00
ODPOLEDNÍ JAMMING – rodinná dílnaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jamming