Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jakuba Špaňhela: Pod Skalou

8. 12.-25. 1. / DSC Gallery / Malba

Do 25.1.2018 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná skvělá a krásná výstava obrazů Jakuba Špaňhela: Pod Skalou.

Text Jiřího Přibáně, kurátora výstavy:

Jakub Špaňhel je sběratel! Sbírá starožitné lustry, vázy, lidové sošky nebo barokní sekretáře. Není však sběratelem, který by cílevědomě budoval, vršil a zhodnocoval nějakou konkrétní sbírku. Nejde mu o vytváření nějakých logických řad a obecných souvislostí mezi jednotlivými předměty. Ani si nevytváří soukromý inventář estetických forem minulosti. Naopak instinktivně sbírá předměty, které ho osloví krásou nebo dovedností a z nichž se může, kdykoli se na ně zahledí, zcela bezprostředně radovat.V uměleckém kontrastu přírodního světa květin, krtků, motýlů, slepic nebo oslíků a lidských výtvorů, jakými jsou stavby, lustry, křesla nebo benzinové pumpy, se sjednává obecnější jednota. Špaňhelovy obrazy přírody přitom nejsou lyrické, ale naopak realistické. Jen tak se totiž mohou dostat až k osvobozujícímu abstraktnímu gestu. Lyrika abstrakci nesnáší! Naproti tomu realismus abstrakci předjímá a vytváří pro ni prostor, jak věděli již malíři rané renesance a dávno před nimi mistři jeskynních chrámů tvořící na úsvitu našich dějin.Špaňhelova tvorba není v žádném případě konzervativní v tom smyslu, že by se nějakým způsobem „vracela ke kořenům“ nebo navazovala na minulé kulturní a umělecké směry. Nenechá se zkreslit jako další v řadě děl samorostlých a jurodivých umělců a bohémů, kterých je v moderní české kultuře snad až přespříliš. Ve Špaňhelových obrazech slavných malířů, spisovatelů nebo skladatelů je naopak přítomné radikální gesto směrem k minulosti, která již není bohorovně odkládána na smetiště dějin, ale o to víc může být vizuálně přetvářena a vyprávěna jako nové dějiny a tradice přítomnosti.
-Jiří Přibáň (kurátor výstavy)

„Měl jsem chuť udělat si ateliér jako v devatenáctém století, abych úplně vymazal zkušenost dvacátého století. K malování mi zpívali ptáci a nepotřeboval jsem se ničím jiným zabývat,“ popisuje Špaňhel svůj improvizovaný letní ateliér bez topení a další výbavy, v němž mu stačilo jen světlo a květiny, které nasbíral na okolních loukách. Svou roli sehrála i atmosféra Svatého Jana pod Skalou, kam se s rodinou odstěhoval, aby utekl svodům velkoměsta. Zatímco v minulosti s barevností hodně šetřil a jeho oblíbená kombinace byla černá nebo šedá se zlatou, nyní je to jinak. „Asi před třemi roky jsem začal dělat sérii motýlů z naší zahrady. Maloval jsem bělásky, žluťásky, babočky. A tehdy se v mých věcech začala objevovat barva, respektive já začal používat barevný pigment. Velkou část aktuální výstavy tvoří kytky ve vázách. Je to pro mě staronové téma, ke kterému se vracím po deseti nebo patnácti letech. Ale tentokrát jsou i ty kytky mnohem barevnější,“ popisuje Špaňhel hlavní téma své výstavy, kterým je polní kvítí, které sám trhal, dával do různých keramických váz a džbánků ze své sbírky, fotil a následně maloval. Jakub Špaňhel se sice věnuje klasické malbě, ale prošel si ateliéry experimentátorů Jiřího Davida a Milana Knížáka. Aby neupadl do stereotypu, má za sebou také intenzivní spolupráci s Jiřím Georg Dokoupilem, kterému dělal asistenta. Přestože se vrací k tradičním tématům a odkazuje se na tradiční autory, jakým byl jeho oblíbenec Henri Matisse, jeho plátna i díky tomu zaujímají jasným rukopisem. A proto i patří mezi nejlépe prodávané současné české malíře. „Zatímco průměrní umělci roztěkaně hledají sami sebe v nových médiích a technických pomůckách nebo se vracejí k minulým formám a stylům s chabými komentáři, malířský talent určuje soustředěnost, s jakou umělec studuje vizuální možnosti a meze zobrazení včetně ohraničení i hran obrazových rámů a toho, co se odehrává na nich a za nimi,“ vyzdvihuje Špaňhelův talent kurátor výstavy Jiří Přibáň. „O galeriích se mluví jako o chrámech svobody a to v nich ani nemusí být vystavené betlémy, jako v té naší“ říká Petr Šec, partner galerie a poukazuje tak na fakt, že vedle již zmiňovaných květinových motivů, bude součástí výstavy i několik obrazů právě ze série betlémů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jakuba Špaňhela: Pod Skalou