Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jak jsme chtěli bydlet – bytová politika Československa 1918 – 1938

Do 18.11.2018 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit velmi zajímavou výstavu Jak jsme chtěli bydlet – bytová politika Československa 1918 – 1938.

Výstava je pořádána u příležitosti 100. výročí založení republiky za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představí tématiku budování společnosti skrze bytovou výstavbu v prvních dekádách existence Československa a dobové postoje a přístupy československé společnosti k tématice bydlení na základě sledování jednotlivých subtémat: státní politika bydlení, sociální bydlení, diskuse o bydlení, družstevní výstavba, soukromé nájemní bydlení, experiment v bytové výstavbě, kolektivní bydlení a kolektivní domy, firemní výstavba bydlení, prefabrikace a standardizace a bytová nouze.

Autoři textů jsou Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Hubert Guzik, Jakub Potůček, Klára Eliášová, Eva Novotná, Lucie Valdhansová a Ivan Wahla, a kurátory výstavy Michal Kohout a David Tichý.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jak jsme chtěli bydlet – bytová politika Československa 1918 – 1938