Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ivo Wáber – obrazy

9. 9.-9. 11. / Pražská kavárna / Malba

Do 9.11.2019 bude v Pražské kavárně, Dukelských hrdinů 44, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Ivo Wábera.

Autorovy životní příběhy se odrážejí v jeho tvorbě, která je stejně jako on a jeho život, velmi rozmanitá a nesourodá. Přesto vše je možné v jeho díle sledovat sjednocující linku, kterou je kritický pohled do sebe sama.
Malování se začal věnovat už v dětství v Lidové škole umění. Naplno se k němu vrátil v okamžiku, kdy poznal, že je připraven odhalit své niterní pocity obrazovou formou. Vzhledem k pauze mezi školou a tvorbou jej lze považovat za autodidakta. Celoživotní hledání a obecná kreativita se projevuje šířkou záběru a množstvím témat, i růzností výtvarných technik na jeho dílech.
Jeho tvorba se věnuje především abstrakci s inspirací v ostatních výtvarných stylech. Autor se ale nevyhýbá ani zobrazování konkrétního světa kolem sebe, i když formou sobě vlastní. Svojí tvorbou se dotýká jak radostí, tak strastí života a nevyhýbá se i kontroverzním tématům, jak nám je život servíruje. Od těch nejintimnějších, jako jsou plození a rození, až po ty veřejné, třeba nemoc a smrt.

…..

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ivo Wáber – obrazy