Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ivana Jelínka: Krajinami času

Do 28.9.2016 bude v Galerii u Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1, přístupná výstava obrazů Ivana Jelínka: Krajinami času.

Ivan Jelínek (*1924)

Od dob svých studií na reálném gymnáziu se Ivan Jelínek rozhodoval mezi láskami k malířství, hudbě a sportu. Nakonec se misky vah přiklonily ke sportu a po studiu na FTVS se celý profesní  život  věnoval  sportu  a  dětské  rekreaci.
Při pohledu na obrazy Ivana Jelínka je zřejmé, že se nejedná o díla naivistického amatéra, ale autora, který se teorií malby, kompozice a studiem zobrazovaných témat zabývá do hloubky a dlouhodobě. Skicy a náměty k obrazům shromaž-ďuje od 30. let minulého století a často až dnes přetváří v obrazy. Neustrnul ani na poli zkoumání možností malby. Vytváří vlastní technologické postupy i způsoby nanášení pastózních a reliéfních povrchů. Každý námět obrazu má svůj příběh. Kombinací všech těchto prvků vznikají díla jedno-značného, originálního autorského rukopisu. Díla, která jsou trvalým záznamem prchavých dojmů, vzpomínek a zážitků osobitě  zastavených  v  čase.

Více zde: http://www.ivan-jelinek-art.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ivana Jelínka: Krajinami času