Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman.

Do 31.12.2015 bude v Národním památníku na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3, přístupná v předsálí hrobu neznámeho vojína zajímavá výstava Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman.

Národní muzeum si v letošním roce připomíná devadesáté výročí narození a páté výročí úmrtí českého novináře, hudebního publicisty a disidenta Ivana Medka (1925–2010). V Národním památníku na Vítkově mají návštěvníci až do konce roku 2015 možnost zhlédnout menší výstavu s názvem Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman, představující tuto významnou osobnost ve fotografiích, doplněných několika osobními dokumenty a předměty. Otevřením výstavy Národní muzeum navazuje na další projekty, mapující význačné historické události a postavy 20. století.

Ivan Medek se narodil 13. června 1925 v Praze do významné české rodiny. Jeho otcem byl legionářský generál a spisovatel Rudolf Medek, jeho dědečkem impresionistický malíř Antonín Slavíček. Ivanův bratr Mikuláš Medek je známý jako jeden z nejpozoruhodnějších českých malířů dvacátého století. Přes svoji babičku Annu, rozenou Slavíčkovou, se později oba bratři stali nevlastními pravnuky prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1929, když byly Ivanovi čtyři roky, se jeho otec Rudolf stal ředitelem nově vzniklého Památníku osvobození, umístěného v komplexu budov na úpatí Vítkova (dnešní Armádní muzeum Žižkov), kam se celá rodina přestěhovala do přiděleného služebního bytu. Výstava v Národním památníku na Vítkově se tak koná na místě, v jehož blízkosti se odehrávalo Medkovo dětství. „Národní muzeum v Národním památníku na Vítkově návštěvníkům dlouhodobě představuje prostřednictvím expozic a výstav významné události a osobnosti evropských dějin minulého století. Medkova rodina patří mezi ty, jejichž životní osudy byly úzce spojeny s dramatickými historickými událostmi Československa i počátkem samostatné České republiky. Výstava Ivana Medka tak doplňuje řadu předešlých projektů, mezi něž patřila i výstava Rudolf, Ivan a Mikuláš Medkovi, uspořádaná v roce 2010,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Ivan Medek – novinář, publicista, kritik, disident i prezidentův kancléř
Ivan Medek studoval na akademickém gymnáziu a poté na konzervatoři, kterou musel z politických důvodů v roce 1948 opustit. Pracoval jako hudební kritik, hudební organizátor pro dirigenta Václava Talicha, koncertní jednatel a dramaturg České filharmonie, publicista v Českém rozhlase a České televizi a redaktor v nakladatelství Supraphon. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1978 patřil mezi 17 zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Pod tíhou perzekuce odešel v srpnu 1978 do exilu. Usadil se ve Vídni, kde se stal stálým spolupracovníkem rozhlasové stanice Hlasu Ameriky a později byl dopisovatelem dalších rozhlasových stanic – Rádia Svobodná Evropa, BBC, Deutsche Welle a Radio Vatikán. Od roku 1980 pracoval jako poradce u Amerického fondu pro československé uprchlíky v uprchlickém táboře Traiskirchen. Jeho Tisková služba poskytovala informace a dokumenty o situaci v Československu západním tiskovým agenturám, rozhlasu a exilovým institucím. Patřil mezi zakladatele Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, byl spolupracovníkem Committee for the Defence of the Unjustly Prosecuted (CDUP) – britského Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a úzce spolupracoval s laickým katolickým sdružením Opus bonum Anastáze Opaska.
Po návratu do Prahy pracoval Medek jako poradce České filharmonie, mezi lety 1990–1992 působil také jako poradce ministra kultury ČR. V roce 1992 se pak stal předsedou Federální rady pro rozhlasové vysílání. Od roku 1993 byl rovněž členem kolegia ministra vnitra ČR a kolegia ministra kultury ČR.
V roce 1993 přijal nabídku prezidenta Václava Havla a stal se ředitelem Odboru vnitřní politiky na Pražském hradě a v březnu 1996 byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky.
Za svou celoživotní činnost obdržel řadu ocenění – 28. října 1991 mu prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka, v roce 1999 získal medaili Za zásluhy, v roce 2008 mu udělil čestnou plaketu předseda vlády ČR Mirek Topolánek, o rok později pak získal od ministra obrany vyznamenání Zlatá lípa. Je nositelem novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2008.
Ivan Medek zemřel 6. ledna 2010 v Praze.

Výstava v Národním památníku na Vítkově připomíná Ivana Medka nejen prostřednictvím fotografií, ale nabízí také pohled na řadu zajímavých dokumentů a předmětů. Mezi ně patří například dopis Rudolfa Medka synu Ivanovi k 7. narozeninám, dopis Anny Masarykové (Ivanovy tety) z května roku 1990 či svatební blahopřání Františka Schwarzenberga novomanželům Medkovým z roku 1945. Ze školních let stojí za zmínku vysvědčení Ivana Medka z Akademického gymnázia z roku 1941. Řadu dokumentů doplňuje například váha na dopisy, používaná v exilu, nebo novinářská cena Ferdinanda Peroutky za rok 2008.

Více informací o výstavě naleznete na www.nm.cz a zpravodajském portálu Národního muzea www.muzeum3000.cz.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman.